v/v giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND huyện về "Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn từ năm 2018 đến năm 2020"
Số ký hiệu văn bản 04/KH-HĐND
Ngày ban hành 16/08/2021
Ngày hiệu lực 16/08/2021
Trích yếu nội dung v/v giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm của Thường trực HĐND huyện về "Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn từ năm 2018 đến năm 2020"
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm KH_so_04-HDND.pdf