về Lịch giám sát chuyên đề "Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc vưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19"
Số ký hiệu văn bản 04/TB-BKTXH
Ngày ban hành 26/08/2021
Ngày hiệu lực 26/08/2021
Trích yếu nội dung về Lịch giám sát chuyên đề "Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc vưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19"
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Hải
Tài liệu đính kèm TB_so_04-BKTXH.pdf