V/v chỉ đạo phòng chống dịch trong trường học
Số ký hiệu văn bản 466/UBND-VP
Ngày ban hành 03/09/2021
Ngày hiệu lực 03/09/2021
Trích yếu nội dung V/v chỉ đạo phòng chống dịch trong trường học
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_phòng_chống_dịch_trường_học_3-9 (BC).pdf