V/v hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Đính kèm VB liên quan)
Số ký hiệu văn bản 562/UBND-VP7
Ngày ban hành 04/09/2021
Ngày hiệu lực 04/09/2021
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Đính kèm VB liên quan)
Hình thức văn bản Công văn của UBND tỉnh
Lĩnh vực Y Tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CV_huong_dan_trien_khai_cong_tac_phong,_chong_dich_COVID_19.pdf
1305_BYT.pdf
7316_BYT.pdf
7317_BYT.pdf