v/v tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa Mùa 2021
Số ký hiệu văn bản 482/UBND-NN
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung v/v tập trung tiêu thoát nước bảo vệ lúa Mùa 2021
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_so_482_NN_2021.pdf