v/v ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 18/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung v/v ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm NQ_so_18-HDND.pdf