V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2021
Số ký hiệu văn bản 5623/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuân Trường năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Lao động TB XH
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm QD_so_5623-LDTBXH.pdf