V/v nộp báo cáo 9 tháng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 501/UBND-VP
Ngày ban hành 13/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung V/v nộp báo cáo 9 tháng năm 2021
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Đỗ Văn Minh
Tài liệu đính kèm CV_bao_cao_9_thang.pdf