về việc tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 505/UBND-VP
Ngày ban hành 15/09/2021
Ngày hiệu lực 15/09/2021
Trích yếu nội dung về việc tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_505_Covid_159_(1).pdf