Về việc tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1625/SLĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Người ký duyệt Vũ Kim Danh
Tài liệu đính kèm signed-signed-cv-1625-tap-huan-ra-soat-hn-hcn-2021-da-ky.pdf