v/v công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Xuân Trường năm 2021 (Đính kèm danh sách)
Số ký hiệu văn bản 283/TB-HDTD
Ngày ban hành 13/10/2021
Ngày hiệu lực 13/10/2021
Trích yếu nội dung v/v công nhận kết quả tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Xuân Trường năm 2021 (Đính kèm danh sách)
Hình thức văn bản Văn bản Ban chỉ đạo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm TB_283_HDTD.pdf
DS_DK_TB_283.pdf