v/v phòng, chống cơn bão Kompasu
Số ký hiệu văn bản 07/CĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung v/v phòng, chống cơn bão Kompasu
Hình thức văn bản Công điện của UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CD_07_UBND.pdf