phân công lãnh đạo, công chức, viên chức tăng cường xuống các xã, thị trấn phối hợp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp
Số ký hiệu văn bản Thông báo
Ngày ban hành 20/08/2021
Ngày hiệu lực 20/08/2021
Trích yếu nội dung phân công lãnh đạo, công chức, viên chức tăng cường xuống các xã, thị trấn phối hợp chỉ đạo sản xuất nông nghiệp
Hình thức văn bản Thông báo của UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb-phan-cong-nn.pdf