Công văn về việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, sap nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 330-CV/HU
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, sap nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022
Hình thức văn bản Công văn của huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm cv330.signed.pdf