v/v Ban hành quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 46/QĐ-BKTXH
Ngày ban hành 24/08/2021
Ngày hiệu lực 24/08/2021
Trích yếu nội dung v/v Ban hành quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Hải
Tài liệu đính kèm qd_so_46-bktxh.pdf