image banner
Ban Chỉ đạo 138 huyện tổng kết phong trào bảo vệ ANTQ năm 2023, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024
Lượt xem: 192

Chiều ngày 19/01/2024, Ban chỉ đạo 138 của huyện tổ chức Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Thị Hồng Chiên - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo 138 huyện; đại diện các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 138 huyện; Lãnh đạo các cơ quan Văn phòng Huyện uỷ, Văn phòng HĐND - UBND huyện; Lãnh đạo Công an huyện, đội trưởng, đội phó các đội nghiệp vụ Công an huyện; đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND; Trưởng, Phó trưởng Công an các xã, thị trấn.

Năm 2023, Ban chỉ đạo 138 huyện đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, BCĐ 138 các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.  Công an huyện phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hoá- Thông tin và Thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các quy định liên quan đến công tác an ninh, trật tự, những âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc, chấp hành các quy định của địa phương về ANTT và sinh hoạt tôn giáo; thực hiện phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”“Tâm sáng, hướng thiện”, “Đồng hành cùng dân tộc”. Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình: “Ba an toàn”, "Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội" trong đồng bào theo đạo Công giáo; mô hình “Tâm sáng, hướng thiện”“Chùa tinh tiến” trong các cơ sở Phật giáo; nhân rộng mô hình “Cơ sở tôn giáo, nơi thờ tự an toàn, đoàn kết, văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu”. Tăng cường công tác vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia các mô hình phong trào tự quản làm ANTT ở cơ sở như “Tổ tuần tra nhân dân”, “Tổ cựu chiến binh tự quản về ANTT”, “Tổ hòa giải”... thực hiện hòa giải hơn 50 vụ mâu thuẫn trong nhân dân, giúp chính quyền và lực lượng Công an giải quyết hiệu quả nhiều vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự; tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư…

Duy trì và nhân rộng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Triển khai phát động nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào dịp Tết Nguyên đán, “Tháng hành động phòng, chống ma túy”... Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả các mô hình như “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy”; “Tổ liên gia PCCC”. 

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 138 huyện đã tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tích hợp định danh điện tử, sử dụng các dịch vụ công trực truyến, tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VneID… 

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tham gia đảm bảo ANTT. Trong năm 2023, có 02 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen và Kỷ niệm chương Vì an ninh Tổ quốc, 01 tập thể và 01 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân; Công an huyện tặng giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Xây dựng 02 tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là xã Xuân Thành và Trường THCS Xuân Kiên. Toàn huyện có 173/179 Khu dân cư, 20/20 Xã, phường, thị trấn; 126/130 Cơ quan, doanh nghiệp; 75/76 Nhà trường; 120/123 Cơ sở tôn giáo đạt An toàn về ANTT.  Kết quả đánh giá phân loại và đề nghị phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023 theo Quyết định ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an: cấp huyện đạt xuất sắc; 4 xã, thị trấn phân loại “Xuất sắc”; 16 xã, thị trấn đạt loại “Khá”.

anh tin baiĐ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích Ban Chỉ đạo 138 huyện, các địa phương, đơn vị đạt được trong năm qua. Về nhiệm vụ trong năm 2024 đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Cấp uỷ Đảng chính quyền, Ban chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư "Về  tăng cuờng sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân, do lực lượng Công an là nòng cốt. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an các cấp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.  Mỗi cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức xây dựng các mô hình bảo vệ ANTT phù hợp để tạo điều kiện cho mọi thành viên tham gia. Các hoạt động của phong trào phải được lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chuơng trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của từng địa phương, đơn vị.... Coi trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng "Tự quản, tự phòng, tự  bảo vệ" và "Ba an toàn về ANTT", duy trì tốt mô hình “Camera an ninh” phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, tạo điểm nhấn có sức lan toả, lôi cuốn nhân dân tham gia. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT: xây dựng phong trào theo hướng xã hội hoá, gắn phong trào bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng khác của địa phương, nhất là phong trào “Xây dựng NTM  nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các địa bàn, các lĩnh vực; đồng thời quan tâm xây dựng, nhân rộng các tổ chức quần chúng làm ANTT ở cơ sở, làm nòng cốt trong phong trào. Thường xuyên chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, có biện pháp thích hợp, tạo diều kiện cho nhân dân tham gia kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiển xây dựng chính quyền, lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực luợng Công an từ huyện đến cơ sở, củng cố lực lượng, đội ngũ tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở; vận động đổng bào có đạo tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tạo tiền đề vững chắc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong giai đoạn mới. Chú trọng năm chắc tình hình, phát hiện những vấn đề phát sinh nổi cộm, kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay tại cơ sở không để nảy sinh phức tạp, gây mất ANTT trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo 138 huyện yêu cầu: Công an huyện tiếp thu đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm đồng chí bí thư Huyện ủy chỉ đạo và cụ thể hóa chương trình công tác trong thời gian tới. Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở và nhân dân tiếp tục phối hợp tạo điều kiện để ban chỉ đạo hoàn thành thắng lợi phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời gian tới. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào để phong trào ngày càng phát triển và có sức lan rộng góp phần cùng thực hiện giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn trên địa bàn.

anh tin bai
anh tin bai

 Tại hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023./.

Thực hiện: Nguyễn Huệ - Trung tâm VH-TT&TT huyện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner