image banner
Huyện Xuân Trường tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, QSĐP năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 340

    Chiều ngày 07/12/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện; đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự các xã, thị trấn.

anh tin bai

    Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, lực lượng vũ trang huyện đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, tiêu biểu như: đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; kịp thời tham mưu ban hành Nghị quyết, Chỉ thị về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Hướng dẫn các địa phương đăng ký, quản lý, nắm nguồn dân quân tự vệ, dự bị động viên sắp xếp theo đúng biên chế. Tham mưu Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, bàn giao 245/245 thanh niên nhập ngũ vào 11 đầu mối đơn vị nhận quân bảo đảm chặt chẽ, công bằng, đúng Luật.  

anh tin bai

Thượng tá Vũ Đức Cẩm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị


    LLVT huyện duy trì nghiêm chế độ thường trực SSCĐ, PCTT-TKCN, phòng chống cháy nổ; phòng chống dịch bệnh; hoàn thiện hệ thống các văn kiện tác chiến, điều chỉnh kế hoạch PCTT&TKCN, phòng chống cháy nổ, cứu sập. Triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương. Ban CHQS huyện tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ; diễn tập chỉ huy, cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ đúng quy định; tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập KVPT huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo đúng phương án tác chiến phòng thủ. Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

    Tổ chức tốt các lớp tập huấn cán bộ, Tiểu giáo viên dân quân tự vệ; hoàn thành chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định. Tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã; chỉ đạo xã Xuân Thành tổ chức tốt diễn tập PCTT&TKCN với nhiều nội dung thiết thực bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện, được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao. Thông qua các cuộc diễn tập đã rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền; phát huy tốt vai trò tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử trí các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QP, AN trong tình hình mới.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Văn Trinh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xuân Ninh phát biểu tham luận tại Hội nghị


    Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN hoạt động có nền nếp, hiệu quả; đã cử 01 đ/c thuộc đối tượng 2 bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại Trường Quân sự Quân khu 3; mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 83 đ/c thuộc đối tượng 3 tại huyện, mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 118 đ/c thuộc đối tượng 4, 02 lớp cho 120 chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn phổ biến kiến thức QP, AN cho các đối tượng, các trường THPT giáo dục QP, AN cho học sinh theo nội dung, chương trình của Bộ GD&ĐT; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt công tác tuyên truyền về Luật Giáo dục QP, AN trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và LLVT. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” trong LLVT huyện; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, các gia đình có quân nhân đang công tác tại biên giới hải đảo, những nơi khó khăn nhân dịp lễ, tết….

    Bên cạnh đó, Cấp uỷ, chỉ huy LLVT huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị, phù hợp với tình hình địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, chiến sỹ LLVT về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Chủ động kiện toàn và duy trì nền nếp chế độ hoạt dộng của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp; tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2022 và các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm nghiêm túc, chất lượng. Sau từng đợt thi đua tổ chức sơ kết đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nội dung, chỉ tiêu thi đua, qua đó tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP, QSĐP. Tiêu biểu phong trào thi đua quyết thắng có tập thể Ban Tham mưu/Ban CHQS huyện, Ban CHQS các xã Xuân Kiên, Xuân Ninh, Trung đội tự vệ khối cơ quan UBND huyện; Cá nhân là Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong -Tiểu đoàn trưởng DBĐV;  Thiếu tá Nguyễn Văn Diện - Trợ lý Cán bộ; Thượng uý chuyên nghiệp Nguyễn Văn Chiến - Nhân viên Quản lý Ban CHQS huyện; đồng  chí Nguyễn Văn Trinh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Xuân Ninh.

anh tin bai

Đ/c Đặng Ngọc Cường - Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QSQP năm 2022. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  LLVT huyện cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chỉ thị của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ QP, QSĐP; Kết luận số 64-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới”. Tổ chức thực hiện nghiêm Luật NVQS, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên, Pháp lệnh bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự, các Chỉ thị, Nghị quyết của trên về nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, PCTT&TKCN, phòng chống cháy nổ. Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, sẵn sàng cơ động tham gia PCTT&TKCN khi có tình huống xảy ra. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ cùng lực lượng Công an tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định 03/2019 NĐ-CP của Chính phủ. Chủ động điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình an ninh nông thôn. Hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; tham gia các hội thi, hội thao do trên tổ chức đạt thành tích cao. Tổ chức tốt diễn tập PCTT&TKCN tại các khu vực trọng điểm bảo đảm hiệu quả, an toàn. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị về giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN và các Thông tư, Hướng dẫn thực hiện của trên. Cử cán bộ diện đối tượng 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN do trên tổ chức; mở 2-3 lớp bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho đối tượng 4; và 1 đến 2 lớp bồi dưỡng cho chức việc công giáo và nhà tu hành trên địa bàn huyện. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên; làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật. Tham mưu triển khai Quy hoạch xây dựng công trình quân sự trong khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; quán triệt thực hiện nghiêm kế hoạch công tác huấn luyện, tham gia hội thi, hội thao phấn đấu đạt giải cao; Chỉ đạo các xã Xuân Tân, Xuân Đài, Xuân Thành, Xuân Phú, Xuân Ninh, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Hòa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã theo đề án đã xác định. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách nhân dịp Tết nguyên đán, ngày Thương binh, liệt sỹ, ngày thành lập QĐNDVN. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về việc thực hiện các văn bản của Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương; các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về QP, AN theo quy định của pháp luật. 

    Nhân dịp này, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, QSQP và trong diễn tâp khu vực phòng thủ huyện năm 2022./.

Một số hình ảnh

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

 

 

Thực hiện: PV Nguyễn Huệ - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 80
  • Hôm nay: 1041
  • Trong tuần: 27 893
  • Tất cả: 4655696

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

image banner