image banner
Huyện Xuân Trường triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024
Lượt xem: 861

         Sáng ngày 17/10/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn về triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024. Đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách các cụm KTKT; các đồng chí HUV phụ trách các xã, thị trấn; Các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện; thành viên các Tiểu ban giúp việc Hội đồng NVQS huyện. Dự hội nghị tại điểm cầu tại các xã, thị trấn có Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND; Thành viên Hội đồng NVQS các xã, thị trấn.

anh tin bai

Đ/c Vũ Đức Cẩm - TVHU, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

báo cáo công tác triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024

 

         Năm 2023, nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả sát với thực tế. Toàn huyện đã giao 263/263 thanh niên cho 12 đầu mối đơn vị nhận quân, đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó Quân đội giao 247/247 thanh niên cho 11 đầu mối đơn vị nhận quân; Công an giao 16 thanh niên cho 1 đầu mối đơn vị nhận quân.

         Tuy nhiên, công tác tuyển quân năm 2023 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương có thời điểm chưa quyết liệt, công tác đăng ký, quản lý nguồn có địa phương thực hiện chưa chặt chẽ, phân tích nguồn chưa đúng đối tượng và còn có hiện tượng bỏ sót nguồn; chưa thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân. Công tác phối hợp giữa Công an và Quân sự chưa chặt chẽ, chưa theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 20 Luật NVQS năm 2015. Một số tổ công tác chưa phối hợp chặt chẽ với cơ sở thôn (xóm, TDP) để được cung cấp đầy đủ thông tin của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, nhất là số công dân đang đi làm xa, công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Việc thiết lập hồ sơ các hành vi vi phạm Luật NVQS của công dân ở một số địa phương chưa kịp thời…

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Đức Kiên - TVHU, Trưởng Công an huyện báo cáo công tác triển khai nhiệm vụ

tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND năm 2024

 

         Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Do vậy để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2024, căn cứ vào Chỉ thị, Kế hoạch của Hội đồng NVQS tỉnh, Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị; UBND, Hội đồng NVQS huyện ban hành Kế hoạch phúc tra, sơ tuyển nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024, Kế hoạch tuyển quân năm 2024. Ban CHQS huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị ban hành nhiều văn bản về thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 và cử cán bộ phụ trách đôn đốc Ban CHQS các xã, thị trấn rà soát nắm nguồn, sơ tuyển nguồn, lập danh sách phân loại nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức xét duyệt, phân loại nguồn công dân SSNN năm 2024. Tham mưu chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NVQS năm 2015, Nghị định số 37 ngày 06/6/2022 của Chính phủ. Có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS, đôn đốc các gia đình có thanh niên đủ điều kiện gọi khám đang đi làm ăn xa về địa phương thực hiện khám sức khỏe NVQS đúng thời gian. Chỉ đạo triển khai, đôn đốc các xã, thị trấn tổ chức thực hiện đầy đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân theo quy định.

         Kết quả xét duyệt phân loại nguồn sẵn sàng nhập ngũ đến ngày 16/10/2023 trên địa bàn huyện: tổng nguồn công dân trong độ tuổi là 9.054 công dân; miễn, tạm hoãn là 257 thanh niên; diện chưa xét đến (Khám nhiều lần bị loại sức khỏe, cả gia đình vắng mặt, văn hóa từ lớp 7 trở xuống) là 3.072 thanh niên; Diện quản lý (đang học cao đẳng, Đại học, học tập lao động nước ngoài, vi phạm tiêu chuẩn chính trị) là 3.560 thanh niên; Đủ điều kiện gọi khám sức khỏe là 2.035 thanh niên. Từ ngày 15/10, các địa phương đã tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ NVQS. Theo kế hoạch Khám sức khỏe NVQS từ ngày 04/12/2023 đến ngày 18/12/2023, khám sức khỏe bổ sung từ ngày 19/12/2023. Tổ chức thâm nhập, xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ, hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số đủ điều kiện nhập ngũ từ ngày 04/12/2023 đến ngày 30/01/2024. Tổ chức Lễ giao nhận quân dự kiến từ ngày 26/02/2024 đến 28/02/2024.

         Tại Hội nghị, các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện, các xã, thị trấn đã nêu ra những khó khăn, thuận lợi trong công tác tuyển quân năm 2024 và những đề xuất các giải pháo để UBND huyện, HĐNVQS huyện thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân năm 2024.

anh tin bai

Đ/c Vũ Tuấn Dương - TVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

anh tin bai

Đ/c Bùi Thị Hồng Chiên - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Tuấn Dương - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện và đồng chí Bùi Thị Hồng Chiên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các địa phương thực hiện đúng quy trình trong công tác tuyển quân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS trên hệ thống đài truyền thanh và tại các hội nghị, cung cấp thông tin kịp thời các quy định của Luật NVQS để nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thanh niên trong diện nhập ngũ đặc biệt là thanh niên trong vùng đồng bào có đạo. Xử lý nghiêm minh, kiên quyết các trường hợp vi phạm luật NVQS, cố tình trốn tránh, gây cản trở không thực hiện luật NVQS.

anh tin bai

Đ/c Trịnh Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyển quân 2024: Đối với Thành viên Hội đồng NVQS huyện, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật NVQS, Luật Công an nhân dân, Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh Nam Định; Chỉ thị số 18-CT/HU ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành liên quan đến công tác tuyển quân. Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương trong suốt quá trình thực hiện công tác tuyển quân, trong đó, đặc biệt chú trọng đối với các địa bản khó khăn; chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn triển khai thực hiện “tròn khâu" trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Ban CHQS huyện nắm chắc tình hình và tham mưu chỉ đạo triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên, phù hợp với thực tiễn. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân. Chủ động tham mưu, đề xuất Hội đồng NVQS huyện các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyển quân. Công an huyện chỉ đạo công tác thẩm tra, xét duyệt tiêu chuẩn chính trị công dân nhập ngũ đúng, đủ các yếu tố để kết luận chính xác, chặt chẽ. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và các ngành trong khối nội chính tổ chức tập huấn, triển khai, hướng dẫn cụ thể về quy trình xử lý vi phạm Luật NVQS cho các xã, thị trấn. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng giao trách nhiệm cho Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm VH-TT&TT huyện theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác khám tuyển sức khỏe, công tác tuyên truyền. Các xã, thị trấn  huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Tiếp tục rà soát nguồn chặt chẽ, không để sót nguồn và phân loại nguồn theo đúng. Đồng thời, phải niêm yết công khai danh sách thanh niên trong diện nhập ngũ tại Trụ sở làm việc của xã, thị trấn và thông báo đến cơ sở thôn, xóm theo đúng quy định. Những địa phương có thanh niên đi làm ăn xa, những địa phương có khó khăn trong việc gọi khám, gọi nhập ngũ những năm vừa qua phải chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tuyển quân ở địa phương, không trông chờ, ỉ lại vào cấp trên; toàn huyện quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024./.

Một số hình ảnh

anh tin bai

Đ/c Trần Huy Phương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện triển khai một số nội dung

công tác tuyển quân liên quan đến lĩnh vực y tế

anh tin bai

Đ/c Phạm Văn Thành - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện triển khai một số nội dung

công tác tuyên truyển phục vụ nhiệm vụ tuyển quân năm 2024

anh tin bai

Hình ảnh tại điểm cầu xã Xuân Kiên

anh tin bai

Hình ảnh tại điểm cầu xã Xuân Trung

anh tin bai

Hình ảnh tại điểm cầu xã Xuân Hồng

 

 

Thực hiện: PV Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner