image banner
Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử huyện

DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN

 (Theo Quyết định số 4996/QĐ-UBND ngày 31/10/2023 của Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường)

1. Ông Đỗ Văn Minh

- Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

- Trưởng ban

2. Ông Đinh Văn Trâm

- Trưởng phòng VH-TT huyện

- P.Trưởng ban

3. Ông Đỗ Văn Phong

- Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

- P.Trưởng ban

4. Ông Nguyễn Tiến Định

- PGĐ Trung tâm VH-TT&TT huyện

- P.Trưởng ban

5. Bà Đinh Thị Huyền

- Phó CVP HĐND&UBND huyện

- P.Trưởng ban

6. Ông Mai Ngọc Chương

- Trưởng phòng Y tế huyện

- Ủy viên

7. Ông Trần Xuân Bách

- Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Ủy viên

8. Ông Trần Vĩnh Thọ

- Phó Trưởng phòng TC-KH huyện

- Ủy viên

9. Ông Nguyễn Trọng Trình

- Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện

- Ủy viên

10. Bà Vũ Thị Diệu Thúy

- Phó Trưởng phòng TN&MT huyện

- Ủy viên

11. Ông Nguyễn Mạnh Dũng

- Phó Trưởng phòng KT&HT huyện

- Ủy viên

12. Ông Nguyễn Xuân Trường

- Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện

- Ủy viên

13. Ông Nguyễn Tất Thắng

- Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện

- Ủy viên

14. Ông Vũ Đức Nhương

- Phó Chánh Thanh tra huyện

- Ủy viên

15. Ông Phạm Thanh Nghị

- Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện

- Ủy viên

16. Bà Nguyễn Thị Hồng Kiên

- Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện

- Ủy viên

17. Ông Đinh Ngọc Hiển

- Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện

- Ủy viên

18. Ông Đặng Hồng Trường

- Cán bộ Phòng VH-TT huyện

- Ủy viên

19. Bà Nguyễn Thị Huệ

- Viên chức TT VH-TT&TT huyện

- Ủy viên

20. Bà Đỗ Thị Nguyệt

- Viên chức TT VH-TT&TT huyện

- Ủy viên

21. Ông Trần Xuân Vũ

- Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy

- Ủy viên

 

QUY CHẾ: Quản lý, vận hành, cung cấp và khai thác thông tin trên Cổng TTĐT huyện

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Chủ tịch UBND huyện)

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner