image banner
Đổi mới cách thức truyền thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại huyện Xuân Trường
Lượt xem: 140

     Để tạo chuyển biến mới trong công tác CCHC, trong thời gian qua, UBND huyện Xuân Trường đã đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, trong đó nhấn mạnh việc nêu cao vai trò của truyền thông trong công tác cải cách hành chính. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế của địa phương.

    Đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ về CCHC

    Thông qua các buổi giao ban, họp định kỳ của các cơ quan, lồng ghép tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC trên địa bàn huyện như cải cách thể chế, bộ máy hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước,... Các cách thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, địa phương trên địa bàn huyện; cách thức tra cứu thủ tục hành chính; cách nộp hồ sơ về TTHC, phản ánh, kiến nghị qua  Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định, Cổng TTĐT huyện, Trang TTĐT các xã, thị trấn, trên mạng xã hội Zalo,...

    Các cơ quan, địa phương đã tổ chức lớp tập huấn, quán triệt nội dung, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo CCHC của tỉnh, huyện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

    Đa dạng các phương thức truyền thông đến các tổ chức, cá nhân về CCHC của huyện

    Duy trì thường xuyên các chuyên mục, cung cấp các thông tin về cải cách hành chính, thực hiện các tin, bài phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài Phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn, Cổng TTĐT huyện, Trang TTĐT các xã, thị trấn.

    Đổi mới cách tuyên truyền về các thủ tục hành chính thông qua chăng treo pano, băng rôn, phát thanh lưu động tuyên truyền về các thủ tục hành chính, địa chỉ thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, cách sử dụng mạng xã hội Zalo có kết nối đến Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định để thông tin về cách thức nộp hồ sơ hoặc phản ánh, kiến nghị qua Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh trên mạng xã hội cho người dân, tổ chức.

    Tổ chức tập huấn về CCHC để góp phần nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác CCHC, việc giải quyết các TTHC đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình thực hiện CCHC. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh xuống từng xã, thị trấn tuyên truyền phổ biến kiến thức kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn.

anh tin bai

Tuyên truyền người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng băng rôn, khẩu hiệu tại bộ phận 1 cửa cấp huyện

anh tin bai

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng số cho nhân dân

 

    Nhìn chung, các cấp các ngành đã gắn nội dung Chương trình tổng thể CCHC vào kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo điều kiện cho nhân dân tham gia và giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên chưa mạnh mẽ để tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về cải cách; nội dung tuyên truyền chưa sâu, chủ yếu là nêu những mặt tốt, tích cực, chưa mạnh dạn nêu những mặt yếu kém, hạn chế...

    Do vậy, cần có cơ chế phối hợp tích cực, có hiệu quả giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với các cơ quan thông tin, truyền thông. Qua đó, tuyên truyền, quán triệt, giáo dục để cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về CCHC, phải coi CCHC là nhiệm vụ cấp bách có tính chất đột phá tạo phát triển bền vững. Công tác tuyên truyền CCHC phải thông qua nhiều hình thức với các giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực, đồng bộ; phát huy tối đa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng./. 

 

Thực hiện: Phòng VH-TT huyện 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 622
  • Trong tuần: 26 027
  • Tất cả: 4675023

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

image banner