image banner
Huyện Xuân Trường triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) huyện Xuân Trường năm 2023
Lượt xem: 181

Huyện Xuân Trường tập trung triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 

    Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến sâu rộng về mục tiêu, tầm quan trọng của CCHC góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận “một cửa” các cấp và thúc đẩy chuyển đổi số; Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính; Tuyên truyền các nội dung cơ bản của công tác cải cách hành chính: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế đội công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; Tuyên truyền cách làm hay, tấm gương tiêu biểu, các tổ chức, tập thể xuất sắc, các sáng kiến, ý tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Tuyên truyền các ý kiến, góp ý, phản ánh của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với công tác cải cách hành chính của huyện… ; Tuyên truyền về cơ chế, chính sách và giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Tuyên truyền đối với các nội dung, kết quả các Chỉ số đánh giá hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước như: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI); …

anh tin bai

Công dân đến làm thủ tục tại bộ phận một cửa huyện Xuân Trường

 

    Hình thức tuyên truyền đa dạng: trên hệ thống phát thanh huyện, Cổng Thông tin điện tử của huyện; Đài truyền thanh, Trang Thông tin điện tử của các xã, thị trấn. Thông tin, tuyên truyền bằng hình thức trực quan; băng zôn, pano, áp phích, tờ rơi…; Lồng ghép nội dung cải cách hành chính vào các hoạt động thường xuyên, các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và các xã, thị trấn. Duy trì, tăng cường sử dụng các ứng dụng như email, Zalo, tin nhắn SMS… để tương tác với tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong quá trình giải quyết thủ tục  hành chính nhằm tăng sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp, công dân đối với các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.

    Với việc tuyên truyền CCHC đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, minh bạch về công tác cải cách hành chính đặc biệt là việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích  đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ./.

 

Thực hiện: Phòng VH-TT huyện Xuân Trường

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 736
  • Trong tuần: 26 141
  • Tất cả: 4675137

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

image banner