Cơ cấu tổ chức UBND Huyện Xuân Trường

 

* Thường trực UBND huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đặng Ngọc Cường

Chủ tịch UBND huyện

dangngoccuong.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Vũ Tuấn Dương

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

vutuanduong.xtg@namdinh.gov.vn

3. Ông

Trần Văn Vỵ

Phó Chủ tịch UBND huyện

tranvanvy.xtg@namdinh.gov.vn

* Văn phòng HĐND - UBND huyện; Điện thoại: 03503886890; Fax: 03503886921

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đỗ Văn Minh

Chánh Văn phòng

dovanminh.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Đặng Xuân Thủy

Phó Chánh Văn phòng

dangxuanthuy.xtg@namdinh.gov.vn

3.Bà

Đinh Thị Huyền

Phó Chánh Văn phòng

dinhthihuyen.xtg@namdinh.gov.vn

4. Bà

Nguyễn Khánh Phương

Kế toán

nguyenkhanhphuong.xtg@namdinh.gov.vn

5. Bà

Nguyễn T.Minh Nguyệt

Chuyên viên

nguyenthiminhnguyet.xtg@namdinh.gov.vn

6. Bà

Nguyễn T.Hồng Nhung

Chuyên viên

nguyenthihongnhung.xtg@namdinh.gov.vn

7. Ông  Lê Hoàng Thao  Chuyên viên  lehoangthao.xtg@namdinh.gov.vn 

* Phòng Y tế; Điện thoại: 03503886414

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Mai Ngọc Chương

Trưởng phòng

maingochcuong.xtg@namdinh.gov.vn

2. Bà

Vũ Thị Thùy Dung

Chuyên viên

vuthithuydung.xtg@namdinh.gov.vn

* Phòng Tư pháp; Điện thoại: 03503886931

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Vũ Khắc Giáp            

Trưởng phòng

vukhacgiap.xtg@namdinh.gov.vn

2.Bà

Nguyễn Thị Hồng Kiên 

Phó Trưởng Phòng

nguyenthihongkien.xtg@namdinh.gov.vn

3. Ông

Nguyễn Thanh Tùng

Chuyên viên

nguyenthanhtung.xtg@namdinh.gov.vn

* Phòng Tài nguyên – Môi trường; Điện thoại: 03503886897

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Vũ Trường Khánh

Trưởng phòng

vutruongkhanh.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Ngô Doãn Dự

Phó Trưởng phòng

ngodoandu.xtg@namdinh.gov.vn

5. Bà

Vũ Thị Diệu Thuý

Phó Trưởng phòng

vuthidieuthuy.xtg@namdinh.gov.vn

6. Bà

Nguyễn Thị Mai Liên

Chuyên viên

nguyenthimailien.xtg@namdinh.gov.vn

7. Bà

Cao Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

caothingocmai.xtg@namdinh.gov.vn

* Phòng Văn hóa - Thông tin; Điện thoại: 03503886911

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đinh Văn Trâm

Trưởng phòng

buithihongchien.xtg@namdinh.gov.vn

 2. Ông
 Vũ Văn Vinh
 Phó Trưởng phòng
vuvanvinh.xtg@namdinh.gov.vn 

2. 

Bùi Thị Thắm

Chuyên viên

buithitham.xtg@namdinh.gov.vn

* Phòng Công thương; Điện thoại: 03503886488

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Nguyễn Văn Tuân

Trưởng phòng

nguyenvantuan.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Nguyễn Mạnh Dũng 

Phó Trưởng phòng

nguyenmanhdung.xtg@namdinh.gov.vn

3. Ông

Vũ Anh Đức  Phó Trưởng phòng

vuanhduc.xtg@namdinh.gov.vn

4. Ông

Lê Văn Lợi

Chuyên viên

levanloi.xtg@namdinh.gov.vn

5. Ông

Nguyễn Văn Hưng

Chuyên viên

nguyenvanhung.xtg@namdinh.gov.vn

* Phòng Giáo dục – Đào tạo; Điện thoại: 03503886905

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đặng Đức Trường

Trưởng phòng

dangductruong.xtg@namdinh.gov.vn

2. Ông

Nguyễn Tất Thắng

Phó Trưởng phòng

nguyentatthang.xtg@namdinh.gov.vn

3. Ông

Trần Phúc Khánh

Phó Trưởng phòng

tranphuckhanh.xtg@namdinh.gov.vn

4. Ông

Mai Thanh Huế

Chuyên viên

maithanhhue.xtg@namdinh.gov.vn

5. Ông

Bùi Văn Măng

Chuyên viên

Buivanmang.xtg@namdinh.gov.vn

6. Bà

Nguyễn Thị Liễu

Chuyên viên

nguyenthilieu.xtg@namdinh.gov.vn

7. Ông

Phạm Văn Thương

Chuyên viên


8. Ông

Tống Thành Công

Chuyên viên


9. Bà

Vũ Thị Nhủ

Chuyên viên


* Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội; Điện thoại: 03503753699

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đỗ Quốc Hội

Trưởng phòng


2. Ông

Nguyễn Công Hoan

Phó Trưởng phòng


3. Ông

Phạm Thanh Nghị

Phó Trưởng phòng


4. Ông

Đỗ Đức Trịnh

Chuyên viên


5. Bà

Phạm Thị Dung

Chuyên viên


6. Bà

Phạm Thị Duyên

Chuyện viên


7. Ông

Phạm Ngọc Nghĩa

Chuyên viên


* Phòng Nội vụ; Điện thoại: 03503886893

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Đỗ Viết Thuận

Trưởng phòng


2. Ông

Vũ Văn Tuấn

Phó Trưởng phòng


3. Ông Nguyễn Trọng Trình  Phó Trưởng phòng   

3. Ông

Nguyễn Văn Minh

Chuyên viên


4. Bà

Nguyễn Thị Chinh

Chuyên viên


5. Bà

Trần Thị Kiều Duyên

Chuyên viên


* Phòng Nông nghiệp & PTNT; Điện thoại: 03503886006

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Trần Tùng

Trưởng phòng


2. Ông

Nguyễn Xuân Trường

Phó Trưởng phòng


3. Ông  Trần Chí Thành  Phó Trưởng phòng   

4. Ông

Phạm Đình Bính

Chuyên viên


5. Bà

Nguyễn Thị Huế

Chuyên viên


6. Bà Phạm Thị Hương Lan  Chuyên viên   

* Phòng Tài chính – Kế hoạch; Điện thoại: 03503753110

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Bà

Vũ Thị Hồng Tươi

Trưởng phòng


2. Bà

Phạm Thị Khuyên

Phó Trưởng phòng


3. Ông Trần Vĩnh Thọ Phó Trưởng phòng
 

4. Bà

Vũ Thị Huyền

Chuyên viên


5. Bà Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên
 
6. Ông  Nguyễn Vũ Quý Chuyên viên
 

* Thanh tra huyện; Điện thoại: 03503886938

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1. Ông

Nguyễn Mẫn

Chánh Thanh tra


2. Ông

Vũ Đức Nhương

Phó Chánh Thanh tra


3. Ông

Bùi Văn Tú

Phó Chánh Thanh tra


4. Ông

Phạm Cao Cường

Chuyên viên


5. Bà

Phạm Thị Ny Na

Chuyên viênVideo Sự Kiện
  • Huyện Xuân Trường với công tác đền ơn đáp nghĩa 2022
  • Hội CCB huyện Xuân Trường thi đua thực hiện phong trào " Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi"
  • HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 25 NĂM ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN
  • Huyện Xuân Trường Tổ Chức Lễ Giao Nhận Quân 2022
  • Trả lời phỏng vấn của đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/02/1930-03/02/2022
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 2031
  • Trong tuần: 11 549
  • Tất cả: 3891236