image banner
Thông tin của người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của UBND huyện Xuân Trường

 

anh tin bai

 

 

 

Họ và tên: Đỗ Văn Minh

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Số điện thoại: 0917.347.241

Địa chỉ email: Vanphongxuantruong@gmail.com.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner