image banner
Ban Dân vận Huyện ủy tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 1034

    Chiều ngày 05/01/2023, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Về dự Hội nghị có Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, đ/c Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng TN&MT, Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện; các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Trưởng khối Dân vận các xã, thị trấn.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

 

    Năm 2022, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Trung ương, các Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Nội dung, phương thức, cách làm tiếp tục được đổi mới; các hoạt động công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể hướng về khu dân cư với những mô hình hiệu quả góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Ban dân vận Huyện ủy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các ngành chức năng nắm bắt tình hình hoạt động tôn giáo. Tham mưu Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo; tham mưu chỉ đạo hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở huyện. 

anh tin bai

Đ/c Bùi Thị Hồng Chiên - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

    Khối dân vận các xã, thị thấn tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại cấp cơ sở đảm bảo nội dung và tiến độ theo đúng kế hoạch. Kết quả: 20/20 xã, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại từ ngày 13 đến ngày 28/10/2022 với nội dung câu hỏi phong phú, chủ yếu tập trung vào công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Chuẩn bị tốt các điều kiện, tham mưu Thường trực Huyện uỷ tổ chức thành công hội nghị đối thoại cấp huyện năm 2022. Chỉ đạo cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của huyện; 100% cơ quan, đơn vị đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh và UBND huyện; công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương từng bước được cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

anh tin bai

Đ/c Ngô Ngọc Vũ - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

    Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Dân Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Văn Hảo -TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao công tác Dân vận và các Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo và phong trào thi đua Dân vận khéo của huyện trong năm 2022. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Ban Dân vận Huyện ủy và hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỷ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận số 21 của BCH Trung ương (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bám sát Chương trình công tác, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh ở khu dân cư... Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 43 ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 03/06/2013 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, công tác nắm, dự báo tình hình các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đại phương. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và các tôn giáo trên địa bàn; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả, triệt để các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thực hiện quy chế dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong các cơ quan hành chính nhà nước, lực lượng vũ trang cần đẩy mạnh CCHC, nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả; kịp thời biểu dương động viên, khen thưởng để lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục nâng cao chất lượng, bổ sung kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Xây dựng đội ngũ cán bộ Ban Dân vận và Khối Dân vận cơ sở vững vàng về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và hội theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả hơn; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Làm tốt công tác phối hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị huyện tạo kết quả rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị cụ thể tại mỗi cơ quan, đơn vị. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức tốt Hội nghị gặp mặt đảng viên công giáo năm 2023. Tiếp tục duy trì hiệu quả, chất chượng Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn./.

anh tin bai
anh tin bai

Thực hiện: PV Nguyễn Huệ - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner