image banner
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 403

Sáng 21-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" về xây dựng và văn hoá, con người Nam Định phát triển toàn diện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 318 điểm cầu trong toàn tỉnh. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí  Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ hiện đang sinh sống tại thành phố Nam Định; báo cáo viên cấp tỉnh. Tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Bùi Văn Hảo – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Trịnh Văn Hoàng – Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí PCT UBND huyện, các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Huyện uỷ. Tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn có các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh, huyện qua các thời kỳ đang sinh hoạt trên địa bàn các xã, thị trấn. Các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ, trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức các xã, TT; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ các xã, thị trấn và cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Bí thư Tỉnh ủy  nhấn mạnh quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đối với sự nghiệp xây dựng đất nước. Đồng thời khẳng định việc xây dựng và phát triển văn hóa con người được cấp ủy chính quyền MTTQ, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh quan tâm thực hiện. BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định”, xây dựng Chương trình hành động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nam Định qua đó nhận thức, trách nhiệm của thế hệ hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng và phát triển văn hóa con người đã có nhiều chuyển biến tích cực. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện” là chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Để việc học tập chuyên đề năm 2023 đạt kết quả cao, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đề nghị các đại biểu ở tất cả các điểm cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, chú ý theo dõi, tiếp thu các nội dung. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt 4 nội dung cơ bản: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023 đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cấp ủy các cấp lựa chọn các nội dung theo chuyên đề toàn khóa chuyên đề năm 2023 của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương đơn vị để hướng dẫn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hàng quý tại chi bộ cho phù hợp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 16-2-2023 của Ban TVTU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, những nội dung cơ bản và việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 và chuyên đề toàn khóa.  Trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định. Quan tâm xây dựng các nhân tố, gương điển hình tiêu biểu. Mỗi địa phương đơn vị lựa chọn 2 đến 4 tập thể, 2 đến 3 cá nhân để bồi dưỡng xây dựng gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác. Trong lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nam Định, tỉnh sẽ biểu dương 60 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác nhằm động viên, khen thưởng kịp thời, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo ở các cấp, các ngành, các địa phương lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự thống đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương đã truyền đạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Xây dựngvăn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện" gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa; Đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện. Trong đó, đã đề cập đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới; về xây dựng con người mới; quan điểm của Đảng ta về xây dựng văn hóa, con người trong giai đoạn hiện nay; một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Một số hình ảnh tại điểm cầu Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Xuân Trường

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh, Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện” là những lý luận cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò quan trọng của văn hóa, con người đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đồng thời đã gợi mở những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Để phát huy trách nhiệm, tinh thần cống hiến, nỗ lực trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Nam Định, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2023 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân trong tỉnh sẽ thực hiện thành công Kết luận số 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, quê hương Nam Định ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh./.

                   Thực hiện: Đỗ Thị Nguyệt - Trung tâm VH - TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 77
  • Hôm nay: 6004
  • Trong tuần: 30 349
  • Tất cả: 5471719

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner