image banner
Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm Chính trị huyện tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 248

Sáng ngày 25/1/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Về dự có Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Văn Hảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Lãnh đạo các cơ quan khối Khoa giáo huyện, Khối tư tưởng văn hóa, báo cáo viên cấp huyện, cộng tác viên dư luận xã hội.

anh tin bai

Đ/c Lê Thị Hà - HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm 2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cấp ủy những nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo, chất lượng và tiến độ; nổi bật là: tham mưu chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đảm bảo chất lượng, phù hợp tình hình địa phương; việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục tục hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2023; Tham mưu Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định, trong đó triển khai và đạt kết quả cao Cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ” với gần 20.000 bài dự thi, tạo ý nghĩa và sức lan toả sâu rộng đối với các tầng lớp nhân dân trong huyện; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên cấp huyện; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là việc nâng cao chất lượng trang facebook của Ban Chỉ đạo 35 huyện; việc cung cấp thông tin, định hướng DLXH được quan tâm thực hiện nề nếp... Ban Tuyên giáo đã phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện, là đầu mối kết nối lực lượng, định hướng, chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực cơ hội chính trị, phản động. Tăng cường tuyên truyền, chia sẻ tin, bài, hình ảnh, video về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện văn hóa, chính trị trong tỉnh, huyện trên nhóm facebook "XUÂN TRƯỜNG NGÀY MỚI". Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội được triển khai ngày càng hiệu quả; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy giải pháp xử lý những vấn đề… Những kết quả trên đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng tư tưởng, nền tảng xã hội vững chắc để phát triển huyện nhà. Với những kết quả đạt được, năm 2023 ngành Tuyên giáo huyện được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen - đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

anh tin bai

Đ/c Hoàng Thị Phương - Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện trình bày báo cáo tại hội nghị

Đối với Trung tâm Chính trị huyện, đã bám sát sự chỉ đạo, h­ướng dẫn về chuyên môn của Ban Tuyên giáo TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện uỷ- UBND huyện về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, ngay từ đầu năm, TTCT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch mở các lớp, các chương trình tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và được Thường trực Huyện ủy - UBND huyện phê duyệt. Trên cơ sở đó, Trung tâm Chính trị phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chiêu sinh mở lớp, chuẩn bị nội dung, bố trí giảng viên giảng dạy đảm bảo chất lượng. Kết quả Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan đơn vị mở được 33 lớp với 3532 lượt cán bộ, đảng viên dự học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Trong đó, có 3 lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng với 200 học viên, 02 Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới với 100 đảng viên, 2 lớp Sơ cấp chính trị với 109 học viên, 8 lớp Tập huấn nghiệp vụ xây dựng Đảng với 1005 học viên, 9 lớp Tập huấn nghiệp vụ đoàn thể chính trị với 1.064 học viên, 3 lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN với 402 học viên, 01 lớp Bồi dưỡng chuyên đề, liên kết 345 học viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những kết quả trong công tác Khoa giáo của từng đơn vị, công tác nắm bắt dư luận xã hội. Đồng thời, đề xuất những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế và thồng nhất những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

anh tin bai

Đ/c Phạm Văn Hà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Văn Hảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực và những đóng góp của ngành tuyên giáo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KTXH trên địa bàn huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thông tin nhanh về những kết quả mà huyện nhà đã đạt được trong năm 2023. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Ban Tuyên giáo các cấp trong huyện phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên giáo, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động báo cáo viên, bám sát tình hình địa phương, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo, khoa giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện trong năm 2024. Trong đó đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của huyện, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với Kết luận 01 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tuyên truyền những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới ... trước mắt cần làm tốt công tác tuyên truyền Nhân dân đón tết, vui xuân Giáp Thìn an toàn, tiết kiệm, vui tươi; công tác GPMB các dự án lớn trên địa bàn huyện; công tác sắp xếp sáp nhập ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Tiếp tục mở các lớp nhận thức về Đảng, đảng viên mới, sơ cấp, trung cấp chính trị theo kế hoạch. Nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy lý luận chính trị; tổ chức quản lý các lớp chính trị, bồi dưỡng, tập huấn nghiêm túc, chặt chẽ. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị ngành Tuyên giáo, giáo dục chính trị tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng về các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; các hoạt động chăm lo Tết cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách, người có công; công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân trong dịp Tết, các hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

anh tin bai

Đ/c Bùi Ngọc Định - TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo và triển khai nhiệm vụ thời gian tới

Thực hiện: Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner