image banner
Bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và lồng ghép Chương trình sơ cấp lý luận chính trị khoá I - 2023
Lượt xem: 530

Sáng ngày 11/5, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị  dành cho đảng viên mới và lồng ghép chương trình sơ cấp lý luận chính trị khoá I năm 2023; Về dự có đồng chí Bùi Văn Hảo – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

anh tin bai

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị  dành cho đảng viên mới và lồng ghép chương trình sơ cấp lý luận chính trị khoá I năm 2023 được tổ chức từ ngày 10/4/2023 đến ngày 11/5/2023 có 58 đảng viên thuộc 14 Đảng bộ các xã, thị trấn và 09 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong đó có 55 đồng chí tham gia lớp học Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và 58 đồng chí tham dự lớp học Sơ cấp LLCT. Trong thời gian học tập, các học viên được tìm hiểu các chuyên đề Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng HCM là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; khẳng định tính đúng đắn khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác Lênin thông qua những nguyên lý, quy luật, phạm  trù của phép biện chứng duy vật; lý giải được sự hình thành và phát triển của thế giới xung quanh; khẳng định sự tất yếu trong việc giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc gắn liền CNXH, là mục tiêu, lý tưởng của Đảng của dân tộc; Thực hiện tốt Đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa là cội nguồn sức mạnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bản chất Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN, của dân do dân, và vì dân; Những định hướng của Đảng về phát triển GD&ĐT, KH&CN; xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, bảo vệ môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách hợp lí; Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững được môi trường hòa bình ổn định chính trị trật tự, an toàn xã hội; không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; những nội dung cơ bản về Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Trong thời gian học tập, các học viên đã chấp hành tốt nội quy lớp học, tập trung nghe giảng, ghi chép, trao đổi, thảo luận và nắm được những kiến thức cơ bản của chương trình. Kết thúc khoá học 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó lớp Sơ cấp LLCT có 28 bài thu hoạch đạt loại giỏi chiếm 48%; lớp đảng viên mới  có 30 bài thu hoạch đạt loại giỏi chiếm 52%.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Lễ bế giảng

Phát biểu bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị  dành cho đảng viên mới và lồng ghép chương trình Sơ cấp lý luận chính trị khoá I năm 2023, đồng chí Bùi Văn Hảo – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên; đồng thời yêu cầu các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về địa phuơng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động mất cảnh giác trước mọi âm mữu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, nhất là các thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội, thông tin không kiểm chứng… Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng đề nghị cấp uỷ Đảng cơ sở tiếp tục quan tâm theo dõi, tạo điều kiện cho các đồng chí đảng viên dự bị tiếp tục rèn luyện, để các đồng chí đảng viên trẻ phát huy khả năng trong công việc, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai

Đ/c Phạm Ngọc Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị huyện đã trao giấy chứng nhận và khen thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia học tập./.

                         Thực hiện: Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 75
  • Hôm nay: 1324
  • Trong tuần: 22 232
  • Tất cả: 5255927

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner