image banner
Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2022
Lượt xem: 166

ĐỐI THOẠI ĐỂ THẮT CHẶT KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ban hành Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, việc tổ chức hội nghị đối thoại hàng năm đã được cấp ủy, chính quyền 20 xã, thị trấn của huyện Xuân Trường triển khai từ năm 2017.

Qua các buổi đối thoại năm 2022 tại các địa phương vừa được trong các ngày 13-28/10/2022 đã có trên 120 đại biểu phát biểu với nhiều vấn đề mang tính thời sự đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn trả lời và các vấn đề kiến nghị với cấp trên. Các ý kiến tập trung vào nội dung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị như: Công tác cán bộ xóm, chế độ đối với cán bộ xóm dôi dư sau sáp nhập; công tác phát triển đảng viên mới ở chi bộ nông thôn, công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và các kết luận Hội nghị Trung ương IV khóa XIII của Đảng... Trên lĩnh vực quản lý nhà nước, các ý kiến tập trung nhiều vào công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; công tác quản lý tài nguyên - môi trường, nhất là biện pháp xử lý vi phạm về đất đai, các tập thể, cá nhân gây ô nhiễm môi trường; nhiều vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội như: vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, các tệ nạn xã hội; các giải pháp thực hiện đồng bộ đề án nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn toàn huyện; các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, công tác đảm bảo an sinh xã hội; công tác tiêm phòng Covid-19... Tại buổi đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trực tiếp trao đổi, giải trình đối với các ý kiến của nhân dân và giao cho công chức chuyên môn của địa phương làm rõ và chuyển cấp trên bằng văn bản các câu hỏi, vấn đề mà cán bộ, đảng viên, nhân nhân cần được giải đáp.

anh tin bai

Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các địa phương lắng nghe, giải trình, làm rõ đề xuất, kiến nghị của nhân dân

Việc tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là việc làm rất thiết thực, hiệu quả; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, đóng góp tài lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Điều quan trọng nhất ở đây, là thông qua hoạt động đối thoại đã tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Qua đối thoại, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền có cái nhìn cụ thể, khách quan vào hiệu quả thực hiện chủ trương, chính sách trong thực tiễn cuộc sống để có thể phát huy, điều chỉnh hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời.

 
anh tin bai

Thông qua đối thoại, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến kế, hiến công xây dựng quê hương giàu đẹp

Tuy nhiên, thực tế cho thấy cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ở một vài địa phương chưa quan tâm đúng mức việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân. Tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những khó khăn, vướng mắc của người dân đã được nêu tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân nhưng chưa được giải quyết thấu đáo, kịp thời.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn việc đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân ngay từ cơ sở, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người dân. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức tổ chức đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc mà Nhân dân quan tâm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội để tập hợp, tham mưu, đề xuất phương án, biện pháp  giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động trong quá trình tổ chức hội nghị; tăng cường giám sát đối thoại, nhất là việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền sau đối thoại.

Các địa phương quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt để tổ chức hoạt động đối thoại của các xã, thị trấn cũng như của huyện ngày càng hiệu quả, thiết thực với phương châm là được nghe dân nói, làm cho dân tin. Sau đối thoại phải giải tỏa được băn khoăn, bức xúc của nhân dân; kịp thời điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn; tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, cùng với hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tới đây theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025./.                                       

                                                              Thực hiện: Ban Dân vận Huyện ủy 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 2706
  • Trong tuần: 22 287
  • Tất cả: 4041842