Đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân để thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân
Lượt xem: 1753

    Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Ban hành Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, các quy định, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Chương trình công tác năm 2021, ngày 6/10/2021, Ban Thường Huyện ủy Xuân Trường đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/HU về tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện. Đến ngày 29/10/2021, 20/20 xã, thị trấn của huyện đã tổ chức thành công hội nghị đối thoại năm 2021.

    Việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện các tầng lớp nhân dân được trên địa bàn huyện Xuân Trường được triển khai từ năm 2017 đến nay đã đi vào nề nếp; bảo đảm đúng mục đích, đạt hiệu quả, chất lượng.  

Hội nghị đối thoại tại xã Xuân Ninh

    Qua các buổi đối thoại năm 2021 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện  đã có trên 100 đại biểu phát biểu với nhiều ý kiến mang tính thời sự đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn trả lời và ý kiến kiến nghị với cấp trên. Trong đó tập trung vào các nội dung về công tác xây dựng Đảng như: Công tác phát triển đảng viên mới ở chi bộ nông thôn; công tác quản lý, giáo dục đảng viên ở cơ sở, nhất là các đảng viên đi nước ngoài, đi làm ăn xa; công tác cán bộ thôn, xóm sau sáp nhập; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng... Trên lĩnh vực quản lý nhà nước, các ý kiến tập trung nhiều vào công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; về quản lý tài nguyên - môi trường, nhất là biện pháp xử lý các vi phạm về đất đai, gây ô nhiễm nguồn nước, khói bụi;  nhiều vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội như việc xử lý nghiêm vi phạm luật nghĩa vụ quân sự, trộm cắp, cờ bạc, đua xe; thực hiện đề án nếp sống văn hóa trong việc cưới việc tang, mừng thọ và lễ hội, nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, công tác đảm bảo an sinh xã hội, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay... Tại buổi đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trực tiếp trao đổi, giải trình đối với các ý kiến của nhân dân và giao cho công chức chuyên môn của địa phương làm rõ hoặc chuyển cấp trên bằng văn bản theo thẩm quyền.

Hội nghị đối thoại tại xã Xuân Thủy

    Có thể khẳng định, việc tổ chức các cuộc đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là việc làm rất thiết thực, hiệu quả; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ đó, công tác tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước thuận lợi hơn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Điều quan trọng hơn cả là thông qua hoạt động đối thoại này đã tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp.Qua các cuộc đối thoại, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá được chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống như thế nào, cái được, cái chưa được để có thể phát huy hoặc điều chỉnh kịp thời.

    Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ở một vài địa phương chưa quan tâm đúng mức tới công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Công tác phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy Đảng, quy định của chính quyền địa phương thông qua các hội nghị đối thoại hiệu quả chưa cao. Có nơi tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những khó khăn, vướng mắc của người dân đã được nêu trong các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân nhưng chưa được giải quyết kịp thời.

    Đối thoại chính là dịp để nhân dân đề xuất, bày tỏ nguyện vọng, hiến kế, hiến công và đây còn là kênh giám sát quan trọng. Mặt khác, qua những câu hỏi, vấn đề chất vấn, kiến nghị của công dân, cán bộ, công chức chuyên môn thấy rõ trách nhiệm của mình để tập trung giải quyết những vấn đề được giao. Đồng thời đây cũng là cơ hội để lãnh đạo chính quyền trau dồi các kỹ năng, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong điều hành, lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở, khắc phục tình trạng  quan liêu, xa dân.

Hội nghị đối thoại tại xã Thọ Nghiệp
 

     Để tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, cấp ủy, chính quyền tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đồng thời phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và của mọi người dân trong công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân  trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, xây dựng, trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc Nhân dân quan tâm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội để tập hợp, tham mưu, đề xuất phương án, biện pháp giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chủ động trong quá trình tổ chức hội nghị; tăng cường giám sát đối thoại, nhất là việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp sau đối thoại. Các địa phương quan tâm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhân rộng cách làm hay, kinh nghiệm tốt để tổ chức hoạt động đối thoại của các địa phương cũng như của huyện ngày càng hiệu quả, thiết thực./.

 
Thực hiện: Ban Dân vận Huyện ủy

Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 1075
  • Trong tuần: 16 867
  • Tất cả: 3395850