image banner
Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Công tác Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy và 75 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng
Lượt xem: 271

Chiều ngày 10/10, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Công tác Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy và 75 năm truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hảo – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Hoàng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Thị Hồng Chiên - TVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; Lãnh đạo các cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện, Thanh tra huyện, Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể CT-XH huyện, Hội CTĐ huyện; cán bộ chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy.

anh tin bai

Đ/c Lê Minh Hòa - TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy đọc diễn văn kỷ niệm

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử 93 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận của Đảng, công tác Văn phòng cấp uỷ và truyền thống 75 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra Đảng. Cách đây 93 năm, Hội nghị BCH Trung ương lâm thời của Đảng họp từ ngày 14/10 đến cuối tháng 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua Luận Cương chính trị, Điều lệ Đảng và thống nhất thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc cho Đảng trong việc tập hợp và xây dựng lực lượng cách mạng - đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng (ngày 14/10/1930), ngành Dân vận của Đảng (ngày 15/10/1930), Văn phòng cấp uỷ (ngày 18/10/1930) và sau này, đến ngày 16/10/1948 thành lập ngành Kiểm tra Đảng.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng đã tích cực làm tốt công tác tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chỉ thị, nghị quyết, kết luận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đã thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chỉ định, giới thiệu ứng cử, hiệp y, chuẩn y kết quả bầu cử cho 124 lượt chức danh cán bộ lãnh đạo diện BTV Huyện ủy quản lý; điều động, luân chuyển, biệt phái 02 đồng chí tăng cường cho cơ sở; cử 13 đồng chí học Cao cấp lý luận chính trị, 06 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị, 15 đồng chí đào tạo đại học. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng; đã thành lập mới 03 chi bộ cơ sở, chuyển giao 03 tổ chức đảng; kết nạp 396 quần chúng ưu tú vào đảng; xét tăng Huy hiệu Đảng cho 2.291 đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Đến nay, Đảng bộ huyện có 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 8.500 đảng viên.

Ban Dân vận Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới; trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận được nâng lên. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ cở, coi trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Hàng năm tham mưu tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt đảng viên Công giáo và hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; xây dựng, củng cố đội ngũ cốt cán cơ sở, cốt cán vùng đông đồng bào Công giáo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; tích cực tham gia nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo QP-AN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Văn phòng Huyện uỷ luôn làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, nắm tình hình, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng dự thảo các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, chương trình công tác của cấp uỷ và các văn bản giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện; duy trì trật tự, nề nếp làm việc các cơ quan khối Đảng, khối Dân; đảm bảo an ninh, an toàn công sở, cảnh quan môi trường; đảm bảo các điều kiện cho hoạt động của cấp uỷ.

Cùng với sự trưởng thành và phát triển của Ngành kiểm tra Đảng trong cả nước, ngành kiểm tra Đảng của Đảng bộ huyện không ngừng được tăng cường, củng cố và phát triển về mọi mặt. Đến nay đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở huyện và đảng ủy trực thuộc là 121 đồng chí. Thời gian qua, UBKT các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; thực hiện toàn diện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát đối với 41 tổ chức đảng cấp dưới và 68 đảng viên; xem xét, thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên. UBKT Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 11 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 36 tổ chức đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 24 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 24 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 14 tổ chức đảng, 11 đảng viên.

Kết quả thành tích đạt được của công tác Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận, Văn phòng cấp uỷ và ngành Kiểm tra Đảng được BTV Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng của tỉnh Nam Định đánh giá cao; được Đảng bộ và nhân dân trong huyện tin tưởng, đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ và nhân dân trong huyện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; các cơ quan đều đạt danh hiệu đơn vị thi đua tiên tiến và tiên tiến xuất sắc; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích được các cấp khen thưởng.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chúc mừng 

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định những kết quả thành tích của hệ thống các cơ quan làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Dân vận, Văn phòng cấp ủy và Kiểm tra Đảng từ huyện đến cơ sở đã đạt được trong thời gian qua góp phần vào sự phát triển chung của huyện. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của các cơ quan, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ rõ: Các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chí trị; tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới. Đối với công tác Tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu BTV Huyện tiện toàn các chức danh cán bộ diện BTV Huyện ủy quản lý ở các địa phương, đơn vị còn thiếu khuyết. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chế độ, chính sách cho các đối tượng bị tác động khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn xóm; để công tác cán bộ phát huy tốt vai trò là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân. Công tác Dân vận phải thực hiện tốt lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thường xuyên quán triệt tư tưởng “Lấy dân làm gốc”, “lấy nhân dân mà vận động nhân dân”. Gắn công tác Dân vận của Đảng với phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Duy trì có chất lượng hội nghị đối thoại giữa người đứng dầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện hàng năm. Tăng cường giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu về “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng dịp cuối năm. Ngành Kiểm tra Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo trong công tác kiểm tra. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; nhất là công tác tham mưu xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. Đồng thời chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp uỷ giao; xử lý nghiêm minh các tổ chức, đảng viên vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Văn phòng cấp uỷ tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu - tổng hợp; nâng cao chất lượng biên tập, soạn thảo văn bản, đầy mạnh ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện có hiệu quả việc gửi nhận văn bản qua trục liên thông văn bản quản lý và điều hành. Chú trọng tăng cường thông tin có tính dự báo giúp cấp ủy kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất phát sinh từ thực tiễn; giúp cấp uỷ xây dựng và thực hiện các chương trình công tác và đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ huyện.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Thị Đông - Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy đại diện cán bộ, đảng viên trẻ phát biểu cảm tưởng

anh tin bai

Đ/c Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng các cơ quan

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Đại diện các cơ quan, ban, ngành tặng hoa chúc mừng 

Thực hiện: Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện.

 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 1612
  • Trong tuần: 22 520
  • Tất cả: 5256215

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner