image banner
Huyện Xuân Trường tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng miền quê đáng sống
Lượt xem: 248

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã thực hiện các biện pháp tuyên truyền; tích cực nâng cao chất lượng hoạt động để góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện luôn chú trọng giao ban, định hướng các thành phần, thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động, các nhiệm vụ. Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện nhấn mạnh: “Việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, trước hết phải vào cuộc, phải “đả thông” tư tưởng ngay trong địa phương, ngành mình, cơ quan, đơn vị mình; phải tuyên truyền mạnh mẽ cái cốt lõi “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Trong đấu tranh phải kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống.

Đồng thời Ban Chỉ đạo 35 thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội. Đây được xem là những giải pháp hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp”.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, huyện Xuân Trường tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo 35. Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đảng ủy các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai Nghị quyết 35 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 huyện đã phối hợp các ban, ngành, các địa phương, đơn vị trong huyện tích cực chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, tăng cường cung cấp thông tin chính thống, định hướng thông tin trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Các ngành, các lĩnh vực đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thi đua lao động sản xuất giỏi, đạt thành tích trong học tập và công tác.

Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện quyết tâm thực hiện tốt các nội dung trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết hằng tháng, hằng năm và đặc biệt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, vì hạnh phúc, chất lượng sống của người dân.

Trung tâm Chính trị huyện tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, qua đó thu hút, định hướng học viên hiểu và nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đội ngũ cộng tác viên tích cực nắm bắt, sàng lọc các thông tin dư luận xã hội, tham gia viết bài, chia sẻ các thông tin chính thống ở các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau…

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của huyện làm cho công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có chuyển biến tích cực, rõ nét; nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; những thông tin xấu, độc bị đẩy lùi, hạn chế…

Thời điểm dịch bệnh Covid-19, việc tuyên truyền, cung cấp các thông tin tích cực, chính thống, kịp thời về các biện pháp phòng chống bệnh đã góp phần rất lớn nâng cao nhận thức của nhân dân, đẩy lùi dịch bệnh…

Một số vấn đề “nóng” như đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chế độ chính sách... dần được tháo gỡ, giải quyết tốt ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Xuân Trường, của các xã, thị trấn luôn được sự đồng thuận của nhân dân.

Huyện được Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới năm 2017 (về đích sớm hơn 3 năm so với với Nghị quyết của huyện đề ra). Đến nay, 19/20 xã, thị trấn của huyện được UBND tỉnh Nam Định thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Xuân Kiên, xã Xuân Hòa và xã Xuân Thượng); 118 thôn, xóm, đội được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

anh tin bai

Giáo dục là tiêu chí nổi trội của các xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu huyện Xuân Trường.

Năm 2023, UBND huyện tiếp tục rà soát, đánh giá chất lượng các tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao đến thời điểm hiện tại để xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao…

Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã huy động được 2.542.092,31 triệu đồng; trong đó huy động từ cộng đồng dân cư được 453.863,79 triệu đồng, huy động được 87.142 ngày công của người dân để cải tạo cảnh quan môi trường, tham gia cải tạo, đổ đường làng ngõ xóm... và người dân đã hiến 20.238,5m2 đất thổ canh, thổ cư để mở rộng đường giao thông, hệ thống rãnh thoát nước trong khu dân cư,...

Diện mạo từ thôn, xóm đến các xã và cả huyện ngày càng thay đổi khang trang; cảnh quan môi trường ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp; an ninh trật tự nông thôn được giữ vững; thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa…

Với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn đã tạo nên diện mạo nông thôn mới của huyện Xuân Trường, trở thành “miền quê đáng sống”.

Trên không gian mạng, Ban Chỉ đạo 35 huyện đã coi trọng thiết lập và sử dụng các trang mạng xã hội, kịp thời đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận; yêu cầu các trang mạng xã hội của huyện thực hiện nghiêm các quy định trong Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Chủ động chỉ đạo rà soát và ngăn chặn việc đưa các thông tin sai sự thật, những thông tin nhạy cảm, thiếu kiểm chứng, lôi kéo, kích động người dân chống đối hoặc tuyên truyền trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Phạm Ngọc Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cho biết: "Nhận thấy ngoài tuyên truyền trực tiếp qua các hội nghị báo cáo viên, các hội nghị lồng ghép chuyên đề thì việc xây dựng các chuyên trang mạng xã hội là hết sức cần thiết, có sức hấp dẫn, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên theo dõi".

"Vì vậy, thời gian qua, cùng với việc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, các nguồn tin xấu, độc gây hoang mang dư luận, nhóm facebook của Ban Chỉ đạo 35 huyện “Xuân Trường ngày mới” đã tích cực tuyên truyền tấm gương người tốt, việc tốt, định hướng dư luận trước những vấn đề nổi cộm trong xã hội được đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm. Đến nay trang facebook của Ban Chỉ đạo 35 huyện đã thu hút hơn 9.700 người theo dõi, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội." - đồng chí Phạm Ngọc Hải chia sẻ.

"Việc đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động tăng cường thông tin tích cực, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn trên mọi mặt trận, đặc biệt trên Internet, mạng xã hội đã thể hiện rõ hơn tính nhạy bén, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới" - đồng chí Phạm Ngọc Hải nhận định.

Ngoài ra, các cơ quan, cá nhân, tổ chức thành lập các tài khoản, trang mạng xã hội theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 huyện để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về quê hương, về hoạt động của ngành, lĩnh vực phụ trách.

Đến nay, một số Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn đã tham mưu cho Đảng ủy xây dựng trang fanpage, các nhóm facebook và duy trì các hoạt động đăng tải các nhiệm vụ chính trị xã hội khá hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân của các xã, thị trấn cơ bản đều thành lập các tài khoản và duy trì hoạt động đều đặn.

Không chỉ đăng tải bài viết, chia sẻ, bình luận, phản ánh các hoạt động của địa phương, của ngành, của đoàn thể mà các tài khoản mạng xã hội này còn tích cực tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Huyện ủy đa dạng hóa các hoạt động để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Xuân Trường. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc./.

Thực hiện: Trần Xuân Bách - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1895
  • Trong tuần: 21 772
  • Tất cả: 5009700

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner