image banner
Huyện Xuân Trường tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 02/11/2013 của BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Lượt xem: 299

Sáng 02/6/2023, Huyện ủy Xuân Trường tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 02/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Về dự hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở GĐ-ĐT tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí PCT UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện Hội khuyến học huyện; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên Phòng GD-ĐT huyện; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT; Giám đốc TTGDNN-GDTX huyện; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự ủng hộ tham gia tích cực của nhân dân; nhất là sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Sự nghiệp Giáo dục đào tạo huyện Xuân Trường đã phát triển mạnh, đạt được một số kết quả quan trọng. Nổi bật là: Các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành Giáo dục đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW bằng nhiều hình thức phong phú và thiết thực. Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các Chương trình, Kế hoạch, Đề án cụ thể... Qua đó đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cả Hệ thống chính trị và Nhân dân đối với việc đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT. Đã huy động mọi nguồn lực và sự tham gia của cả cộng đồng xã hội cùng chung tay để xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị giáo dục, đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chuẩn Quốc gia, trường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” và đổi mới GDĐT. Đến nay, toàn huyện đã có 58/61 trường THCS, Tiểu học, Mầm non đạt chuẩn quốc gia; 100% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ bản đủ về số lượng, từng bước đồng bộ về cơ cấu; trình độ đào tạo, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn được nâng cao. Các nhà trường chủ động thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực, nhất là đối với chương trình GDPT 2018... Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học theo lộ trình; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, lên lớp học và trong đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá; chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến có hiệu quả trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, chuẩn bị các điều kiện để từng bước triển khai các hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi trực tuyến, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Có thể nói qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong triển khai thực hiện Nghị quyết; Đã có nhiều học sinh các cấp đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi Tỉnh và Quốc gia. Chất lượng thi vào lớp 10 THPT, kỳ thi THPT quốc gia đạt cao, luôn nằm trong Tốp đầu của Tỉnh. Nhiều tập thể, cá nhân thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong đổi mới quản lý, quản trị trường học và đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Những kết quả trên đã góp phần đưa sự nghiệp GD-ĐT của huyện phát triển vững mạnh, toàn diện; đồng thời đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu của huyện và các địa phương.

anh tin bai

Đ/c Trần Lê Đoài - TUV, Phó Chủ tich UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành Giáo dục huyện Xuân Trường đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Huyện ủy, UBND huyện, ngành GĐ&ĐT huyện tiếp tục đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, chỉ ra những hạn chế nguyên nhân khách quan, chủ quan trong đó xác định đúng điểm vướng mắc cần phải tháo gỡ, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để đẩy nhanh tiến độ đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT trong giai đoạn tới nhằm đảm bảo mục đích, yêu cầu, mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết thúc hội nghị

    Kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị thời gian tới và các cấp, các ngành cần tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa 11); Nghị quyết chuyên đề số 42-NQ/HU ngày 12/12/2016 của BCH Đảng bộ huyện về “tiếp tục đẩy mạnh phát triển Giáo dục và Đào tạo trong tình hình mới”; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27/12/2019 của BTV Huyện ủy về “đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” trên địa bàn huyện”. Tạo chuyển biến mạnh hơn về chất lượng và hiệu quả giáo dục, rút ngắn khoảng cách về chất lượng giữa các trường trong huyện. Phấn đấu giữ vững vị trí là huyện nằm trong Tốp đầu của Tỉnh về giáo dục và đào tạo. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục đào tạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất nhận thức: Chăm lo phát triển giáo dục đào tạo là nhiệm vụ của cả Hệ thống chính trị, của từng gia đình và toàn xã hội. Xác định phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước. Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, kỹ năng sống, pháp luật, ý thức công dân. Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; thực hiện giáo dục bắt buộc ở Tiểu học; chuẩn hóa và nâng cao chất lượng giáo dục Phổ thông cả trí tuệ, thể chất; kết hợp hài hoà giữa dạy chữ, dạy người và hướng nghiệp; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả GDĐT; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nâng cao trách nhiệm, tính tích cực chủ động của ngành GDĐT. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Xây dựng lộ trình và thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 và bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện Chuyển đổi số trong giáo dục, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy học để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và các địa phương. Tăng cường giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cơ sở giáo dục Mầm non, Phổ thông trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục đào tạo. Thực hiện việc công khai hóa về chất lượng giáo dục, nguồn lực cho giáo dục. Coi trọng công tác phát triển đảng, công tác chính trị, tư tưởng trong các trường học, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị Chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục hàng năm theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; xây dựng trường chuẩn quốc gia các mức độ, đáp ứng tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục. Vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để toàn xã hội tham gia phát triển giáo dục. Đẩy mạnh sự liên kết giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Khuyến khích, mở rộng các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tiến tới một xã hội học tập; góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện GD và ÐT của huyện.

anh tin bai
anh tin bai

Lãnh đạo UBND huyện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

T/h: Phạm Mây - Trung tâm VH-TT&TT huyện.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner