Văn phòng Huyện ủy Xuân Trường tự hào truyền thống 91 năm xây dựng và phát triển (18/10/1930 - 18/10/2021)
Lượt xem: 365

Sinh thời, Bác Hồ đã từng nói “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng…”. Khắc ghi lời Bác dạy, trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, ở mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, Văn phòng cấp ủy luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống văn phòng cấp uỷ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18/10 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy.

Cùng với sự phát triển của hệ thống Văn phòng cấp ủy trong cả nước, Văn phòng Huyện ủy Xuân Trường đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, gắn liền với Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân huyện Xuân Trường. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, mà trực tiếp thường xuyên là Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy Xuân Trường đã luôn nỗ lực, kế thừa và phát huy truyền thống của đội ngũ cán bộ đi trước để không ngừng phát triển và trưởng thành. Trong những năm gần đây, Văn phòng Huyện ủy đã triển khai toàn diện các giải pháp nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp trong tình hình mới; phục vụ đắc lực, hiệu quả, kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước và chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song Văn phòng Huyện ủy đã đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện như: Tham mưu xây dựng Quy chế hoạt động, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Chương trình công tác năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Lịch công tác tuần của Thường trực Huyện ủy. Phối hợp tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Ðảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu, phối hợp tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026… Làm tốt công tác biên tập, tổng hợp, chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; văn bản hóa kịp thời các quyết định, kết luận của cấp ủy sau hội nghị. Thực hiện tốt quy trình công tác văn thư, tiếp nhận, đăng ký và xử lý văn bản đi; thẩm định thể thức, thẩm quyền ban hành và phát hành văn bản; đảm bảo yêu cầu việc sắp xếp, hệ thống hóa hồ sơ tài liệu phục vụ số hóa theo kế hoạch; chế độ nghiệp vụ công tác cơ yếu 24/24 giờ; công tác phục vụ các cuộc họp, hội nghị và tiếp đón các đoàn khách về làm việc tại địa phương. Sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử của huyện và Hệ thống quản lý văn bản điều hành liên thông đáp ứng kịp thời thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Quản lý tài chính, tài sản đảm bảo đúng nguyên tắc. Đề xuất, tham mưu xử lý đơn, thư gửi đến Huyện ủy; theo dõi, đôn đốc giải quyết kịp thời. Phối hợp tham mưu kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất. Phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy và các cơ quan văn phòng cùng cấp khác…

Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy báo cáo Thường trực Huyện ủy kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2020-2025

Với đặc thù công việc văn phòng, cán bộ Văn phòng cấp ủy được tiếp xúc hầu hết các thông tin đến cấp ủy, chủ trương của Đảng, Nhà nước; được gần gũi và làm việc trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo cao nhất của huyện, là cơ hội để học tập tác phong, kinh nghiệm công tác, phương pháp tư duy… Đây là môi trường thuận lợi giúp cán bộ văn phòng từng bước trưởng thành và phát triển. Ý thức được điều này, nên mỗi cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong, tuyệt đối trung thành, trau dồi kiến thức, tuân thủ nguyên tắc bảo mật; hòa nhã, khiêm tốn, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ. Qua quá trình thử thách, rèn luyện nhiều đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức văn phòng cấp ủy đã trưởng thành, được bổ nhiệm giữ các chức vụ cao, vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước từ Tỉnh đến địa phương.

Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy

Với những kết quả, thành tích đạt được trong 91 năm qua, Văn phòng Huyện ủy Xuân Trường đã vinh dự được Văn phòng Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua…; nhiều cá nhân được tặng phần thưởng cao quý và Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy".

Phát huy truyền thống vẻ vang của văn phòng cấp ủy, bước vào giai đoạn mới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Huyện ủy Xuân Trường sẽ tiếp tục giữ vững đoàn kết thống nhất, ra sức rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chủ động, đổi mới, sáng tạo không ngừng phấn đấu vươn lên, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, xây dựng huyện Xuân Trường đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu, ngày càng giàu mạnh, văn minh./.

 
T/h: Phòng Biên tập - VP Huyện ủy

Thống kê truy cập
  • Đang online: 64
  • Hôm nay: 873
  • Trong tuần: 16 665
  • Tất cả: 3395648