image banner
DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND huyện Xuân Trường)

I. Cán bộ, công chức, viên chức chính thức:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Lĩnh vực tiếp nhận

Điện thoại

1

Lê Hoàng Thao

Văn phòng HĐND&UBND

Trưởng bộ phận

Phụ trách chung

0919786719

2

Nguyễn Khánh Phương

Văn phòng HĐND&UBND

Chuyên viên

Vận hành hệ thống

0944566330

3

Lê Văn Lợi

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chuyên viên

Kinh tế - Hạ tầng

0911156808

4

Nguyễn Thanh Tùng

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Tư pháp

0945625500

5

Phạm Văn Thương

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Chuyên viên

Giáo dục

0911722882

6

Nguyễn Vũ Quý

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chuyên viên

Tài chính

0968989972

7

Phạm Thị Dung

Phòng LĐ-TB&XH

Chuyên viên

Lao động

0919530672

8

Cao Thị Ngọc Mai

Phòng TN&MT

Chuyên viên

Tài nguyên - Môi trường

0943880919

9

Nguyễn Thị Chinh

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Nội vụ

0912761618

10

Nguyễn Thị Huế

Phòng NN&PTNT

Chuyên viên

Nông nghiệp

0852858714

11

Bùi Thị Thắm

Phòng Văn hóa - Thông tin

Chuyên viên

Văn hóa

0395672516

12

Phạm Thị Ny Na

Thanh tra huyện

Chuyên viên

Thanh tra

0988428266

13

Phan Văn Bính

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

Viên chức

Đất đai

0913851333

14

Phạm Thị Phương Anh

Bảo hiểm xã hội

Cán bộ

Bảo hiểm xã hội

0944566259

15

Trần Thanh Phong

Công an huyện

Cán bộ Đội QLHC

Căn cước công dân

0965901314

16

Nguyễn Tuấn Anh

Công an huyện

Cán bộ Đội CSGT

Cấp, đổi GPLX

0839465999

 

 II. Cán bộ, công chức, viên chức dự phòng:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Lĩnh vực tiếp nhận

Điện thoại

1

Vũ Anh Đức

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phó Trưởng phòng

Kinh tế hạ tầng

0912501682

2

Nguyễn Thị Hồng Kiên

Phòng Tư pháp

Phó Trưởng phòng

Tư pháp - Hộ tịch

0982099934

3

Phạm Cao Cường

Thanh tra huyện

Chuyên viên

Thanh tra

0849852588

4

Phạm Công Khanh

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Chuyên viên

Giáo dục

0989226569

5

Đỗ Đức Trịnh

Phòng LĐ-TB&XH

Chuyên viên

Lao động

0982039282

6

Nguyễn Thị Hải Yến   

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chuyên viên

Tài chính

0919443621

7

Nguyễn Thị Mai Liên

Phòng TN&MT

Chuyên viên

Tài nguyên - Môi trường

0917810358

8

Trần Thị Kiều Duyên

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Nội vụ

0916480886

9

Phạm Thị Hương Lan

Phòng NN&PTNT

Chuyên viên

Nông nghiệp

0912319550

10

Đặng Hồng Trường

Phòng VH-TT

Cán bộ

Văn hóa

0941154033

11

Mai Thị Quý

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

Viên chức

Đất đai

0376228488

12

Trần Thị Minh Lợi

Bảo hiểm xã hội

Viên chức

Bảo hiểm

0915840568

13

Nguyễn Viết Tùng

Công an huyện

Cán bộ Đội QLHC

Căn cước công dân

 0816600895

14

Lê Văn Đạt

Công an huyện

Cán bộ Đội CSGT

Cấp, đổi GPLX

0886478859

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner