image banner
DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TTHC HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

 

I. Cán bộ, công chức, viên chức chính thức:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Lĩnh vực tiếp nhận

Điện thoại

1

Lê Hoàng Thao

Văn phòng HĐND&UBND

Trưởng bộ phận

Vận hành hệ thống

0919786719

2

Trần Thị Kiều Duyên

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Nội vụ

0916480886

3

Nguyễn Thị Hải Yến   

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chuyên viên

Tài chính

0919443621

4

Lê Văn Lợi

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chuyên viên

Kinh tế - Hạ tầng

0911156808

5

Phạm Thị Hương Lan

Phòng NN&PTNT

Chuyên viên

Nông nghiệp

0912319550

6

Phạm Cao Cường

Thanh tra huyện

Chuyên viên

Thanh tra

0849852588

7

Cao Thị Ngọc Mai

Phòng TN&MT

Chuyên viên

Tài nguyên - Môi trường

0943880919

8

Phạm Thị Dung

Phòng LĐ-TB&XH

Chuyên viên

Lao động

0919530672

9

Phạm Văn Thương

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Chuyên viên

Giáo dục

0911722882

10

Bùi Thị Thắm

Phòng Văn hóa - Thông tin

Chuyên viên

Văn hóa

0395672516

11

Nguyễn Thanh Tùng

Phòng Tư pháp

Chuyên viên

Tư pháp

0945625500

12

Mai Thị Quý

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

Viên chức

Đất đai

0376228488

13

Nguyễn Thị Thu

Bảo hiểm xã hội

Viên chức

Bảo hiểm

0915717186

14

Lê Quang Hải

Công an huyện

Cán bộ Đội QLHC

Căn cước công dân

0849715425

15

Bùi Thủy Chung

Công an huyện

Cán bộ Đội CSGT

Cấp, đổi GPLX

0919780812

 

 II. Công chức, viên chức dự phòng gồm:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Lĩnh vực tiếp nhận

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Văn phòng HĐND&UBND

Chuyên viên

Vận hành hệ thống

0984766826

2

Nguyễn Thị Chinh

Phòng Nội vụ

Chuyên viên

Nội vụ

0912761618

3

Nguyễn Vũ Quý

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chuyên viên

Tài chính

0968989972

4

Nguyễn Thị Huế

Phòng NN&PTNT

Chuyên viên

Nông nghiệp

0852858714

5

Phạm Thị Ny Na

Thanh tra huyện

Chuyên viên

Thanh tra

0988428266

6

Nguyễn Thị Mai Liên

Phòng TN&MT

Chuyên viên

Tài nguyên - Môi trường

0917810358

7

Phạm Ngọc Nghĩa

Phòng LĐ-TB&XH

Chuyên viên

Lao động

0983530739

9

Phạm Công Khanh

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Chuyên viên

Giáo dục

0989226569

10

Đặng Xuân Ngọc

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ

Viên chức

Đất đai

0912164358

11

Nguyễn Văn Hùng

Bảo hiểm xã hội

Viên chức

Bảo hiểm

0915393671

12

Trần Thanh Phong

Công an huyện

Cán bộ Đội QLHC

Căn cước công dân

0965901314

13

Lê Văn Đạt

Công an huyện

Cán bộ Đội CSGT

Cấp, đổi GPLX

0886478859

 

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

image banner