image banner
Danh sách người phát ngôn báo chí huyện Xuân Trường và các xã, thị trấn

I. CẤP HUYỆN

anh tin bai

 

Họ tên người phát ngôn: Trần Văn Vỵ

Chức vụ: HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0912.850.437

Email: Tranvanvy.xtg@namdinh.gov.vn

 

II. CẤP XÃ, THỊ TRẤN

STT

Tên Xã

Người phát ngôn

Chức vụ

SĐT

Email

1

Xuân Ngọc

Đỗ Anh Vương

Chủ tịch UBND xã

0915631381

doanhvuong.xtg@namdinh.gov.vn

2

Xuân Bắc

Nguyễn Trọng Huynh

Quyền Chủ tịch UBND xã

0815566366

nguyentronghuynh.xtg@namdinh.gov.vn

3.

Xuân Phương

Phạm Xuân Vũ

Chủ tịch UBND xã

0947528919

phamxuanvu.xtg@namdinh.gov.vn

4.

Xuân Kiên

Nguyễn Văn Đông

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

0946053562

nguyenvandong.xtg@namdinh.gov.vn

5.

Xuân Hồng

Nguyễn Văn Kế

Chủ tịch UBND xã

0913631005

nguyenvanke.xtg@namdinh.gov.vn

6.

Thị trấn Xuân Trường

Trần Xuân Đán

Chủ tịch UBND Thị trấn

0912162309

tranxuandan.xtg@namdinh.gov.vn

7.

Thọ Nghiệp

Lê Thanh Huy

Chủ tịch UBND xã

0946296235

lethanhhuy.xtg@namdinh.gov.vn

8.

Xuân Châu

Nguyễn Xuân Thành

Chủ tịch UBND xã

0973912924

nguyenxuanthanh.xtg@namdinh.gov.vn

9.

Xuân Vinh

Vũ Thanh Tùng  

Chủ tịch UBND xã

0943074076

vuthanhtung.xtg@namdinh.gov.vn

10.

Xuân Ninh

Phạm Mạnh Thường

Chủ tịch UBND xã

0915194582

phammanhthuong.xtg@namdinh.gov.vn

11.

Xuân Phú

Nguyễn Ngọc Đĩnh

Chủ tịch UBND xã

0914411041

nguyenngocdinh.xtg@namdinh.gov.vn

12.

Xuân Đài

Nguyễn Thế Tiên

Chủ tịch UBND xã

0978822967

nguyenthetien.xtg@namdinh.gov.vn

13.

Xuân Tân

Phạm Ánh Dương

Chủ tịch UBND xã

0946596665

phamanhduong.xtg@namdinh.gov.vn

14.

Xuân Phong

Nguyễn Thành Lê

Chủ tịch UBND xã

0915427241

nguyenthanhle.xtg@namdinh.gov.vn

15.

Xuân Trung

Mai Thị Thu Hiền

Chủ tịch UBND xã

0915905591

Maithithuhien.xtg@namdinh.gov.vn

16.

Xuân Thành

Nguyễn Duy Trinh

Chủ tịch UBND xã

0916290650

nguyenduytrinh.xtg@namdinh.gov.vn

17.

Xuân Thủy

Đặng Kim Thuyết

Chủ tịch UBND xã

0912693071

dangkimthuyet.xtg@namdinh.gov.vn

18.

Xuân Hòa

Trần Văn Từng

Chủ tịch UBND xã

0987402909

tranvantung.xtg@namdinh.gov.vn

19.

Xuân Tiến

Lê Văn Đồng

Chủ tịch UBND xã

0916153227

levandong.xtg@namdinh.gov.vn

20.

Xuân Thượng

Hoàng Cường

Chủ tịch UBND xã

0988103805

hoangcuong.xtg@namdinh.gov.vn

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner