Tổng số: 4924
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
53/KH-UBND 16/05/2022 v/v Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 3
Tải về
75/KH-BCĐ 16/05/2022 v/v phát động toàn dân hưởng ứng, chấp hành pháp luật,kỷ cương trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về kinh tế-xã hội, quốc phòng -an ninh
Lượt xem: 3
Tải về
200/TTr-UBND 11/12/2020 V/v đề nghị phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện Xuân Trường năm 2021
Lượt xem: 12
Tải về
258/UBND-VP 16/05/2022 V/v nộp dự thảo báo cáo KT-XH 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 17
Tải về
25/HĐND-VP 17/05/2022 V/v đăng ký nội dung chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện và nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện
Lượt xem: 9
Tải về
243-BS/HU 17/05/2022 Sao lục Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 7
Tải về
242-BS/HU 17/05/2022 Sao lục Hướng dẫn số 03-HD/TU về quy trình thẩm định các công trình lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 10
Tải về
254/UBND-TP 12/05/2022 v/v công tác xây dựng thể chế, pháp luật
Lượt xem: 7
Tải về
153-QĐ/HU 12/04/2022 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 41
Tải về
05/TP 11/05/2022 V/v phối hợp thực hiện công tác điều tra
Lượt xem: 56
Tải về
12345678910...