image banner
Loại văn bản
Tổng số: 5745
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
108/KH-UBND 08/12/2023 v/v Triển khai Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 0
Tải về
19-CT/HU 11/12/2023 Chỉ thị của BTV Huyện ủy v/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân
Lượt xem: 1
Tải về
1007/UBND-BHXH 08/12/2023 v/v đôn đốc thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT
Lượt xem: 480
Tải về
109/KH-TCT 07/12/2023 v/v triển khai 44 Mô hình điểm thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn huyện Xuân Trường
Lượt xem: 20
Tải về
107/KH-UBND 06/12/2023 v/v thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 8
Tải về
464-BS/HU 07/12/2023 Sao lục Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW về thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 27
Tải về
993/UBND-TP 06/12/2023 v/v tăng cường công tác tư pháp trên địa bàn huyện
Lượt xem: 9
Tải về
989/UBND-NV 06/12/2023 v/v báo cáo tiến độ kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 32
Tải về
985/UBND-NN 05/12/2023 v/v chỉ đạo tập trung triển khai các nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân 2024
Lượt xem: 19
Tải về
462-BS/HU 01/12/2023 Sao lục Nghị quyết số 45-NQ/TW hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội nghũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Lượt xem: 20
Tải về
12345678910...

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner