Tổng số: 4185
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
137-BS/HU 27/07/2021 Sao lục Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030
Lượt xem: 13
Tải về 1
138-BS/HU 27/07/2021 sao lục Công văn số 273-CV/TU của BTV Tỉnh ủy Nam Định về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 16
Tải về 1
329/UBND-TP 26/07/2021 v/v báo cáo tình hình thi hành Luật Tiếp cận thông tin (Đính kèm đề cương)
Lượt xem: 52
Tải về 6
333/UBND-TCKH 26/07/2021 v/v báo cáo quyết toán kinh phí bầu cử năm 2021 (Đính kèm mẫu BC)
Lượt xem: 32
Tải về 0
13/NQ-TTHĐND 23/07/2021 v/v Xác nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 22
Tải về 0
136-BS/HU 22/07/2021 Sao lục Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 74
Tải về 9
325/UBND-YT 22/07/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 248
Tải về 16
39/CV-LĐTBXH 21/07/2021 v/v báo cáo tình hình lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn
Lượt xem: 62
Tải về 7
59/KH-UBND 21/07/2021 v/v Huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để xử lý tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp
Lượt xem: 41
Tải về 2
411/UBND-VP7 21/07/2021 v/v xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa (Đính kèm Công văn chỉ đạo của Bộ Y tế)
Lượt xem: 33
Tải về 0
12345678910...