Lượt xem: 112

Thông báo kết luận số 127/TB-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tình hình triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Lãnh đạo UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nội dung Thông báo này
TB_hop_ve_COvid_ngay_20_7.pdf


Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 2,321
  • Trong tuần: 4,816
  • Tất cả: 3,155,041