Lượt xem: 152

Xã Xuân Vinh tổng kết hoạt động của HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều ngày 22/4/2021, HĐND xã Xuân Vinh tổ chức kỳ họp tổng  kết HĐND xã khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Về dự có đồng chí Bùi Văn Hảo TUV Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Ngô Đức Hoàn, PCT HĐND huyện, lãnh đạo ủy ban MTTQ huyện, ban dân vận Huyện ủy, đồng chí UV ban thường vụ huyện ủy phụ trách cụm kinh tế số 3, đồng chí HUV phu trách xã, lãnh đạo văn phòng Huyện ủy, văn phòng HĐND-UBND huyện. Lãnh đạo cấp ủy chính quyền các ban ngành đoàn thể, bí thư xóm trưởng, đại biểu HĐND xã Xuân Vinh khóa XV.

         Trong nhiệm kỳ 2016-2021, hoạt động HĐND xã Xuân Vinh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức, hình thức hoạt động, không ngừng phát huy vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới của xã. 

  Trong nhiệm kỳ, HĐND xã  Xuân Vinh đã tổ chức được 11 kỳ họp, trong đó có đã tổ chức 1 kỳ họp bất thường,  ban hành tổng số 72 Nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó có 48 Nghị quyết về tổ chức thực hiện nhiệm vụ của HĐND xã và các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, thu chi ngân sách của địa phương và 24 Nghị quyết về bầu cử, miễn nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt hằng năm theo quy định. Các nghị quyết HĐND ban hành đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo Luật định; nội dung nghị quyết cụ thể hoá kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, cơ bản phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân ủng hộ cao. Nhiều nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao, là cơ sở để UBND xã và các ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã, góp phần quan trọng trong thực hiện thành công các tiêu chí về XD NTM và thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kì.

 
 
Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng
 
Đ/c Lê Thị Tố Nga - TVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng

    Từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND xã đã thực hiện 8 đợt giám sát giữa 2 kỳ họp ở 25 đơn vị, tổ chức. Trong đó, nội dung giám của HĐND xã được tập trung vào những nội dung cụ thể sau: giám sát việc thực hiện pháp luật, các nghị quyết HĐND xã. Giám sát thông qua tiếp xúc cử tri có 155 ý kiến kiến nghị, được chuyển và đôn đốc UBND xã và các bộ phận, tổ chức liên quan giải quyết, đáp ứng cơ bản các ý kiến kiến nghị của nhân dân; Việc giám sát tại kỳ họp được duy trì theo định kỳ thông qua việc xem xét, thảo luận các báo cáo; chất vấn trực tiếp và giám sát chuyên đề…đã góp phần giải quyết được nhiều vấn đề cử tri và cán bộ, nhân dân quan tâm.

      Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ các bạn  hội đồng nhân dân xã đã tham gia 21 lần tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp hội đồng nhân dân, góp phần gắn kết mối quan hệ giữa cử tri và đại biểu HĐND.

 Bên cạnh đó đã phối hợp với UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triền kinh tế xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tình hình kinh tế phát triển khá toàn diện, việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được quân tâm. Năng suất lúa bình quân 5 năm đạt 122 tạ/ha/năm, tổng sản lượng quy thóc đạt 39.480 tấn/năm, giá trị thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng/ha/năm. Đã xây dựng được 6 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 150 ha, Về chăn nuôi - NTTS: Tổng đàn lợn, đàn trâu, bò và gia cầm đều được duy trì tăng cả về số lượng, sản lượng, giá trị trị thu nhập trong từng năm. Tiếp tục duy trì 37,8 ha nuôi trồng thủy sản ở 2 vùng dự án và diện tích ao hồ trong khu dân cư. Tổng trọng lượng cá bình quân hàng năm đạt 300 tấn/năm, giá trị bình quân ước đạt 15 tỷ đồng/năm.

Công tác xây dựng NTM được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, tiếp tục  nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao: Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng làng, xóm, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự thôn xóm được giữ vững; tích cực vận động nhân dân mua thẻ BHYT đến nay đã đạt 92,5%. CSVC của các nhà trường tiếp tục được đầu tư xây dựng, trong đó đã triển khai xây dựng 23 phòng học và 2 hội trường, nhà đa năng cho trường THCS, Tiểu học và mầm non., Cải tạo, nâng cấp NTLS Xuân Nam; xây mới 9 nhà văn hóa các xóm của khu vực An Cư. Tổng kinh phí huy động và đầu tư cho các công trình xây dựng trong nhiệm kỳ trên 82 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách cấp hỗ trợ trên 40 tỷ đồng; nguồn ngân sách xã trên 35 tỷ đồng và huy động nhân dân đóng góp trên 7 tỷ đồng. Cải cách hành chính được tăng cường; thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả; các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo; nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương được giữ vững và luôn hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm hàng năm; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, an ninh nông thôn được đảm bảo, đã góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, chính quyền địa phương.

    Phát biểu tại HN, đồng chí Bùi Văn Hảo TUV- Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện đã  đánh giá cao những kết quả mà HĐND xã Xuân Vinh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới đồng chí BT huyện ủy nhấn mạnh: “Trong thời gian tới ban chấp hành Đảng bộ, HĐND- UBND; ủy ban MTTQ xã Xuân Vinh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước trong và sau cuộc bầu cử; Tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức và tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn, đảm bảo an toàn, đúng luật. Ngay sau cuộc bầu cử HĐND xã khóa mới cần xây dựng ngay chương trình hoạt động toàn khóa, chương trình giám sát, quy chế làm việc, quy chế phối hợp để tổ chức triển khai. Ban chấp hành Đảng bộ, thường trực HĐND-UBND xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành; Nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ xã về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế- xã hội hằng năm. Hội đồng nhân dân xã tổ chức các hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết. HĐND xã tập trung nâng cao chất lượng các kỳ họp trong tiếp thu thảo luận, chất vấn và đề ra nghị quyết xác thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Tăng cường đôn đốc việc thực hiện sau giám sát, thực hiện công tác thẩm tra, trình duyệt các văn bản trước và trong kỳ họp. Đối với các đại biểu HĐND xã, khi tiếp xúc cử tri cần thực hiện tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; làm tốt công tác tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ khi tiếp xúc với nhân. UBND xã cần tích cực chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu xã Xuân Vinh sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai. Đảm bảo cân đối thu, chi ngân sách của địa phương; quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp xã. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng hằng năm.”

  

      Nhân dịp này, UBND xã Xuân Vinh đã trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND xã  khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.   

 
 

T/h: Nguyễn Thị Huệ

 Trung tâm văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 476
  • Trong tuần: 16,264
  • Tất cả: 2,940,273