image banner
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Lượt xem: 319

         Chiều ngày 23/01/2024, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Phạm Ngọc Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; Ban Giám đốc, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

anh tin bai

Đ/c Mai Văn Thắng - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

         Năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Xuân Trường đã bám sát chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và Nghị quyết của HĐQT NHCSXH; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 của UBND tỉnh và triển khai thực hiện chương trình hành động của Ban đại diện HĐQT để đạt được mục tiêu Chiến lược đề ra. Thực hiện phân bổ, điều chỉnh nguồn vốn kịp thời giữa các địa bàn, giữa các chương trình theo đúng quy định của NHCSXH Việt Nam, đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách luôn được sử dụng triệt để, tạo điều kiện để NHCSXH tập trung giải ngân các chương trình theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhất là các chương trình tín dụng ưu đãi trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận uỷ thác, chính quyền địa phương phối hợp với NHCSXH thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

         Đến 31/12/2023, tổng chỉ tiêu kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 397.029 triệu đồng, tăng 48.845 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 14,0%. Trong đó: Nguồn vốn cân đối từ Trung ương: 321.361 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 80,9% tổng nguồn vốn, tăng 39.823 triệu đồng so với đầu năm; Nguồn vốn huy động của tổ chức, cá nhân: 75.668 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 19,1% tổng nguồn vốn, tăng 9.022 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 100,2% kế hoạch được giao. Vốn nhận ủy thác đầu tư ngân sách địa phương: 2.839 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 0,72% tổng nguồn vốn, tăng 500 triệu đồng so với đầu năm, hoàn thành 100% kế hoạch được giao. Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ TW giao, nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương được bổ sung, NHCSXH đã chủ động tham mưu Trưởng ban đại diện HĐQT huyện phân giao chỉ tiêu kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị nhận ủy thác tập trung giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Năm 2023, đã giải ngân cho 2.235 lượt khách, doanh số cho vay 103.674 triệu đồng; cho vay tập trung chủ yếu vào các chương trình: Hỗ trợ tạo việc làm 37.386 triệu đồng, NS&VSMT 26.400 triệu đồng, Hộ mới thoát nghèo 16.010 triệu đồng, Hộ cận nghèo 9.030 triệu đồng, HSSV 7.188 triệu đồng, nhà ở xã hội 6.100 triệu đồng. Doanh số thu nợ 54.941 triệu đồng. Dư nợ đến 31/12/2023 đạt 396.917 triệu đồng, tăng 48.733 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 14,0%, hoàn thành 100% kế hoạch được giao, với 9.897 khách hàng còn dư nợ. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, phục vụ đời sống sinh hoạt cho 84 hộ nghèo, 673 hộ cận nghèo, 927 hộ mới thoát nghèo và 9.926 đối tượng chính sách khác góp phần tạo việc làm cho 803 lao động; 424 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để chi phí học tập; xây dựng 8.619 công trình nước sạch và vệ sinh; 36 căn nhà ở cho người có thu nhập thấp đóng góp tích cực vào việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội.

anh tin bai

Đ/c Đinh Quang Lại - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện phát biểu tại Hội nghị

 

         Cùng với việc tập trung thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2023 được giao, NHCSXH huyện luôn quan tâm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực thu hồi nợ đến hạn phân kỳ, kỳ cuối, hạn chế tối đa nợ quá hạn phát sinh, tập trung nâng cao chất lượng khi cho vay và quản lý chặt chẽ, chủ động phân tích, đánh giá từng món nợ quá hạn, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức CT-XH nhận ủy thác tích cực đôn đốc thu hồi; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho hộ vay trả nợ, trả lãi đúng kỳ hạn. Đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách năm 2023: Phòng giao dịch xếp loại tốt; 08/20 xã không có nợ quá hạn (chiếm 40% tổng số xã), 20/20 xã có chất lượng tín dụng chính sách tốt, không có xã xếp loại trung bình, yếu.

anh tin bai

Đ/c Lê Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Xuân Tiến phát biểu tại Hội nghị

anh tin bai

Đ/c Đỗ Anh Vương - Chủ tịch UBND xã Xuân Ngọc phát biểu tại Hội nghị

 

         Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch xã tiếp tục được duy trì ổn định, chất lượng, hiệu quả và được theo dõi, giám sát từ xa qua hệ thống Camera IP đảm bảo phòng ngừa các rủi ro trong hoạt động giao dịch, nâng cao ý thức phục vụ của cán bộ ngân hàng. Qua đó, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận tín dụng chính sách của Chính phủ thuận lợi, tiết giảm chi phí với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực thi tín dụng chính sách xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế như: công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hàng quý đối với Tổ TK&VV, hộ vay vốn chưa kịp thời dẫn đến công tác xử lý khắc phục tồn tại hoạt động tín dụng trên địa bàn còn hạn chế, đặc biệt là các xã nợ quá hạn cao, hộ vay chây ỳ không trả nợ, bỏ đi khỏi nơi cư trú. Công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng chính sách, xử lý nợ quá hạn chưa hiệu quả.

anh tin bai

Đ/c Phạm Ngọc Hải - TVHU, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nhấn mạnh: Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến tín dụng chính sách xã hội. Tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách năm 2024. Tích cực huy động các nguồn vốn, tiền gửi của tổ chức, cá nhân, tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV, triển khai dịch vụ Mobile Banking đến khách hàng. Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận uỷ thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động giao dịch xã, tập trung đôn đốc thu hồi, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, đặc biệt là các món nợ quá hạn lâu ngày, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn. Thực hiện rà soát, xử lý hộ vay vốn đi khỏi nơi cư trú theo hướng dẫn tại văn bản số 7399/HD-NHCS ngày 12/9/2023 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và Công văn chỉ đạo của UBND huyện. Tích cực tham mưu và giúp việc cho Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát năm, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tại cơ sở; đôn đốc các đơn vị nhận uỷ thác thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đề ra. Tham mưu Ban đại diện thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo cấp trên theo quy định. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thực hiện đầy đủ nội dung công việc được ủy thác; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục rà soát củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV; đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng; khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả. Tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, nhất là thu hồi nợ quá hạn lâu ngày, phấn đấu các Hội, đoàn thể đều giảm được nợ quá hạn so với năm trước, giảm số tổ trung bình, không có tổ yếu. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện rà soát xử lý hộ vay đi khỏi nơi cư trú; triển khai thực hiện chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Các Hội đoàn thể cấp xã, Tổ trưởng Tổ TK&VV tuyên truyền, hướng dẫn no tổ viên Tổ TK&VV có số dư tiền gửi tiết kiệm tổ từ 10% trở lên so với dư nợ của - vay, ưu tiên sử dụng số dư tiền gửi để trả nợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; tham dự các cuộc họp giao ban tại các phiên giao dịch; nắm bắt tình hình để chỉ đạo lý kịp thời những khó khăn phát sinh nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn./.

 

Thực hiện: PV Phương Hoa - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner