image banner
Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân cấp huyện năm 2022
Lượt xem: 363

    Chiều ngày 22/11/2022, tại Hội trường Nhà văn hoá huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân cấp huyện năm 2022.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị


    Đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đặng Ngọc Cường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Minh Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ; đồng chí Đoàn Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ Nghĩa Hưng; Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND -UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện. Các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Huyện uỷ. Đại biểu cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội; Đại biểu đại diện các cơ sở xóm, TDP và đại biểu nhân dân các xã, thị trấn.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị


    Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền huyện với đại biểu các tầng lớp nhân dân có ý nghĩa rất quan trọng, là một diễn đàn giúp cho lãnh đạo huyện được trực tiếp nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc mà nhân dân đã và đang quan tâm, góp phần tăng cường, củng cố, tạo sự đồng thuận giữa cấp uỷ, chính quyền và nhân dân; phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ mong rằng các đại biểu tham dự Hội nghị phát huy dân chủ, trao đổi thẳng thắn các vấn đề mà nhân dân quan tâm; từ đó, đưa ra các biện pháp, giải pháp để huyện và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của huyện năm 2022 và những năm tiếp theo.

anh tin bai

Đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị


    Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022. Những tháng đầu năm 2022, BCH Đảng bộ huyện tập trung đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ và nghị quyết toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện 04 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương khóa XIII. Chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban hành các chỉ thị, nghị quyết để chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt Quy chế hoạt động công tác dân vận trong hệ thống chính trị huyện. Tập trung nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân sau sắp xếp, sáp nhập xóm (thôn), tổ dân phố; tình hình hoạt động của các tôn giáo trong các dịp lễ lớn... Xây dựng Kế hoạch phát động triển khai thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2022 và các năm tiếp theo gắn với xây dựng Nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị. Tình hình KT-XH có bước phát triển, AN-QP được đảm bảo.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu đưa ra câu hỏi tại Hội nghị


    Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, các đại biểu đã tham dự Hội nghị đã đặt câu hỏi đối thoại với cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện.  Đã có 15 lượt ý kiến với 18 nội dung liên quan đến các vấn đề mà cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm như: Công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc học tập Nghị quyết của Đảng. Các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng NTM, phát triển sản phẩm OCOP; các chính sách liên quan đến người có công, đảm bảo an sinh xã hội... Các ý kiến của đại biểu đã được đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đặng Ngọc Cường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề cần các minh, làm rõ, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện sẽ giao cho các cơ quan, ban ngành chức năng xem xét, giải quyết.

anh tin bai

Đ/c Đặng Ngọc Cường - Chủ tịch UBND huyện trả lời một số câu hỏi thuộc thẩm quyền


    Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, trao đổi, đóng góp ý kiến trên tất cả các lĩnh vực của huyện của các đại biểu. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn việc đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân ngay từ cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Đồng chí Bí thư Huyện uỷ đã giao rõ những nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, ban ngành của huyện; đồng thời đề nghị: Các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm đề xuất với cấp trên và chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hiện hành, nhất là các quy định mới đối với các nội dung liên quan tới công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Đối với các nội dung thuộc lĩnh vực QLNN, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung tìm giải pháp, hướng dẫn giải quyết triệt để các vấn đề còn vướng mắc mà các đại biểu đã có ý kiến; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đề xuất để chọn lọc đưa vào chương trình công tác năm 2023. Ban Dân vận Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất.
    MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chủ động bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, của hội cấp trên, tăng cường đối thoại với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thường xuyên bám sát cơ sở; phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các ngành chức năng của huyện, các địa phương quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền , nhân rộng các cách làm hay, những kinh nghiệm tốt để tổ chức hoạt động đối thoại của các xã, thị trấn và của huyện ngày càng hiệu quả, thiết thực với phương châm là được nghe dân nói, làm cho dân tin. Sau đối thoại phải giải tỏa được băn khoăn, bức xúc của nhân dân; kịp thời điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn; tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, cùng với hệ thống chính trị xây dựng huyện Xuân Trường ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

Thực hiện: PV Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1895
  • Trong tuần: 25 013
  • Tất cả: 4381841