Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh gắn với Chỉ thị số 22 ngày 07/11/2007 của UBND tỉnh và 6 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 03/6/2016 của BCH Đảng bộ huyện
Lượt xem: 102

    Sáng ngày 07/9/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 17 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh” gắn với Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh Nam Định về “Tăng cường công tác quản lý đất đai có liên quan đến tôn giáo” và 06 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của BCH Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QLNN về đất đai và giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện”.

anh tin bai

    Dự Hội nghị có đồng chí Trần Anh Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Sơn - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ, Sở TN&MT. Về phía huyện có đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Đặng Ngọc Cường - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó chủ tịch HĐND-UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện. Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Huyện uỷ; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện uỷ; các đồng chí Uỷ viên UBKT Huyện uỷ. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực đất đai, Công chức địa chính các xã, thị trấn.

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo tổng kết


    Thời gian qua, BTV Huyện uỷ - Thường trực HĐND - UBND huyện đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác QLNN về đất đai trên địa bàn huyện. Toàn huyện đã thực hiện thắng lợi đề án dồn điền đổi thửa (DĐĐT) trong sản xuất nông nghiệp. Qua DĐĐT các hộ gia đình, cá nhân đã tự nguyện đóng góp 3.415.418 m2 để xây dựng Nông thôn mới. DĐĐT đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân, đạt hiệu quả rõ nét: đồng ruộng được chỉnh trang theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, các cánh đồng lớn đã và đang được hình thành; điều kiện canh tác thuận lợi hơn, nhân dân phấn khởi yên tâm canh tác trên diện tích được giao sau DĐĐT. Đã cơ bản hoàn thành việc đo đạc, chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau đồn điền đổi thửa cho nhân dân. Đến nay, các xã, thị trấn đã lập được 45.085/49.380 hồ sơ phải lập để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau DĐĐT, đạt tỷ lệ 91,3%; UBND huyện đã ký 36.918 giấy chứng nhận (đạt tỷ lệ 74,8%). Trong giai đoạn 2012-2022, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã cho phép một số hộ gia đình, cá nhân lập thủ tục chuyển đổi linh hoạt đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm và nuôi trồng thủy sản theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP và Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích 41,35 ha. Đến nay, hầu hết các hộ dân chuyển đổi đều canh tác hiệu quả, cho thu nhập ổn định và cao hơn so với trồng lúa.

    Đất đai được sử dụng theo quy hoạch - kế hoạch, cơ bản đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục pháp luật quy định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn. Việc lập, trình duyệt, công khai và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã thực hiện theo quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu sử dụng đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn; tình trạng tùy tiện trong sử dụng đất, sử dụng đất không có quy hoạch - kế hoạch đã cơ bản được khắc phục. Việc đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở đạt hiệu quả cao; hàng năm huyện đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước từ cấp quyền sử dụng đất. Từ năm 2012 đến nay trên địa bàn huyện đã giao sử dụng 40,08 ha đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện. Từ tháng 7/2012 đến 30/7/2022 tổng diện tích đất cho doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân thuê để sản xuất kinh doanh gồm 72 dự án với diện tích 66,04 ha. Trong đó UBND tỉnh cho cho doanh nghiệp thuê thực hiện 50 dự án với diện tích 48,54ha. UBND huyện cho các hộ gia đình thuê 17,50 ha, để thực hiện 22 dự án. Từ năm 2012 đến 30/7/2022, huyện đã tổ chức 152 đợt đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở với tổng số 3.121 lô đất đấu thắng giá, diện tích 421.516,7 m2. Số tiền đấu trúng giá là 1.623 tỷ 265 triệu đồng; số tiền đã nộp Kho bạc nhà nước là 1.618 tỷ 487 triệu đồng. Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao; hàng năm huyện đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất, là một trong những đơn vị có số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất lớn nhất trong tỉnh. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Từ tháng 7/2012 đến nay, toàn huyện đã thu hồi 55,24ha đất để giải phóng mặt bằng thực hiện 35 công trình, dự án; kinh phí bồi thường hỗ trợ gần 113 tỷ đồng. Trong đó, nhiều công trình, dự án lớn có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội như: Dự án cải tạo nâng cấp Quần thể lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, Dự án tỉnh lộ 489C, Dự án đường điện Quốc gia 220Kv, Dự án kiên cố hóa đê Hữu Hồng, Dự án WB kè bờ sông Ninh Cơ, Dự án kiên cố hóa kênh Cát Xuyên, kênh Thanh Quan, Dự án khu đô thị thị trấn Xuân Trường, Dự án mở rộng Cụm công nghiệp Xuân Tiến...

    Đối với Cấp GCNQSDĐ ở lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân: Sau khi có Nghị quyết 17, UBND huyện đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 32/KH-UBND ngày 30/5/2013 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kết quả đến ngày 31/7/2022 đã cấp được 3.126 GCNQSDĐ, nâng tổng số thửa đất ở trên địa bàn huyện đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên 44.485/48.370 thửa (bằng 92%). Số thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 3.885 thửa (bằng 8%).

    Kỷ cương pháp luật trong quản lý đất đai được duy trì, nhiều hành vi vi phạm đất đai được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời; nhiều vụ việc tồn đọng trước đây được giải quyết; không để xảy ra hiện tượng khiếu nại, tố cáo đông người. Quyền lợi của người sử dụng đất được tôn trọng, nhất là trong giải phóng mặt bằng, trong giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ và thực hiện các giao dịch về đất đai...

    Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác QLNN về đất đai trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của cấp ủy một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, công tác tuyên truyền, quán triệt chưa thực sự sâu rộng, thường xuyên. Chương trình kế hoạch thực hiện nghị quyết có đề ra nhưng nhiều nơi còn hình thức, thiếu giải pháp cụ thể. Việc phân công, phân nhiệm chưa rõ ràng. Việc kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chưa được coi trọng và thực hiện thường xuyên. Nhiều nơi chưa phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên chưa đề cao và thực nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng đất. Chưa phát huy được sự tham gia vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên tuyền, vận động nhân dân và vai trò giám sát, phản biện đối với công tác quản lý đất đai ở địa phương.

anh tin bai

Đ/c Trần Anh Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo


    Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả mà cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Xuân Trường đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 17/7/2012 của BCH Đảng bộ tỉnh gắn với Chỉ thị số 22 ngày 7/11/2007 của UBND tỉnh và 6 năm thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 03/6/2016 của BCH Đảng bộ huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến các xã thị trấn tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, Kết luận số 43-KL/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 29-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện và Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 11/2/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy, các quy định của luật đất đai. Qua đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về đất đai trong tình hình mới nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đối với việc quản lý, sử dụng đất đai. Tổ chức quản lý và thực hiện chặt chẽ, hiệu quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đảm bảo đất đưa vào sử dụng phải có quy hoạch và kế hoạch sử dụng, đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định. Tập trung chỉ đạo thực hiện GPMB thực hiện các dự án phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh, của huyện. Xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai đặc biệt là các vi phạm phát sinh sau Nghị quyết 17 của Tỉnh uỷ. Xử lý dứt điểm các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến đất đai. Thực hiện tốt CCHC, tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh  nghiệp, cá nhân thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý đất đai.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị


Sau khi nghe ý kiến tham luận của lãnh đạo các xã và các cơ quan trong thực hiện Nghị quyết 17 của Tỉnh uỷ và Nghị quyết 29 của BCH Đảng bộ huyện; đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã phân tích làm rõ những mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết trong công tác QLNN về đất đai. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện nhà tiếp tục xác định công tác QLNN về đất đai là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và cấp bách; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Để làm tốt hơn trong công tác QLNN về đất đai, đồng chí Bí thư Huyện uỷ chỉ rõ: Thời gian tới, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 17, Kết luận 43 của BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ thị số 22 của UBND tỉnh và Nghị quyết chuyên đề số 29 của BCH Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QLNN về đất đai. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai; khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý, lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý và sử dụng đất. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc đã vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới. Xác định đất đai là nguồn lực chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy cần phải quan tâm xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nhất, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đảm bảo việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải sát với điều kiện, tình hình thực tế từng địa phương, có tính khả thi cao và đồng bộ với các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác. Đối với các trường hợp vi phạm trước khi có Nghị quyết 17 của Tỉnh ủy, Phòng TN-MT huyện đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đơn vị tập trung triển khai giải quyết dứt điểm theo Hướng dẫn số 42 và 1456 của Sở TN-MT. Tiếp tục đẩy mạnh việc lập hồ sơ, cấp GCN QSD đất sau dồn điền đổi thửa theo kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác thu hồi đất, GPMB và tái định cư phục vụ các công trình, dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh, của huyện; đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình. Rà soát, đánh giá, phân loại các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan tới việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện để có biện pháp chỉ đạo giải quyết cụ thể, hợp lý, đúng thẩm quyền. Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng Hệ thống chính trị; đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở./.

 

Thực hiện: Phóng viên Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 508
  • Trong tuần: 11 562
  • Tất cả: 3898102