image banner
Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023
Lượt xem: 355

         Chiều ngày 06/4/2023, BTV Huyện ủy Xuân Trường tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các phòng chuyên môn Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các Doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy; Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

anh tin bai

Đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo

sơ kết nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023

 

         Trong quý I năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội… Đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện; tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 116 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh và các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước. Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai Cuộc thi viết “Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ”. Chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Hoàn thành việc đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và thông báo xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện; thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; kiện toàn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo diện BTV Huyện ủy quản lý tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023 cho các tổ chức cơ sở đảng; đã kết nạp 16 quần chúng ưu tú vào Đảng, tặng Huy hiệu Đảng cho 128 đảng viên đủ điều kiện đợt 03/02; mở 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và thanh niên nhập ngũ năm 2023. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2023 cho các đồng chí làm công tác xây dựng đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và bí thư các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

         Xây dựng và ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên ngay từ cơ sở. Hoàn thành cuộc giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đối với tập thể đảng ủy các xã Xuân Châu, Xuân Đài, Xuân Thượng và Thị trấn Xuân Trường. Tổ chức tốt Hội nghị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giữa UBKT Tỉnh ủy và UBKT các huyện, thành phố. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Tổ chức tốt Đại hội Hội nông dân, Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, tích cực công tác chuẩn bị cho Đại hội cấp huyện theo kế hoạch.

         Trong công tác xây dựng chính quyền, đã hoàn thành tổ chức đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; tổng kết công tác xây dựng chính quyền và công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ban hành Chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện. Tổ chức tốt kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ năm 2023. Tổ chức hội nghị đánh giá công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số năm 2022; xây dựng và triển khai kế hoạch về chuyển đổi số huyện Xuân Trường; kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2023... Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm giao dịch hành chính “1 cửa” ở huyện và cơ chế hành chính “1 cửa” ở các xã, thị trấn phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân.

         Tình hình phát triển KT-XH của huyện trong quý I tiếp tục ổn định và nhiều mặt có bước phát triển cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Vụ Xuân năm 2023, toàn huyện đã gieo cấy khoảng 5.371,9 ha. Xây dựng được 47 mô hình cánh đồng lớn với tổng diện tích 1.893 ha; 06 mô hình liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao với tổng diện tích 128 ha; 02 mô hình xử lý lúa cỏ; 03 mô hình sản xuất lúa theo hướng VietGap. 15/20 xã, thị trấn triển khai thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP với diện tích trên 110 ha. Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 cho 05 xã: Xuân Thành, Xuân Đài, Xuân Ninh, Xuân Trung, Thị trấn Xuân Trường; phối hợp với các ngành của tỉnh trong việc thẩm định và đề nghị UBND tỉnh xét công nhận 03 xã Xuân Thượng, Xuân Hòa, Xuân Kiên đạt xã chuẩn NTM kiểu mẫu. Hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh xây dựng và đăng ký thẩm định khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022; rà soát, lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh của địa phương để xây dựng các sản phẩm OCOP năm 2023.

         Sản xuất CN-TTCN tiếp tục phát triển hơn so với cùng kỳ năm 2022; tập trung triển khai thực hiện nhiều công trình, dự án theo kế hoạch. Tổ chức thực hiện tốt Quy hoạch chung của các xã, thị trấn đến năm 2030 đã được phê duyệt; tiếp tục thực hiện các bước trong nhiệm vụ Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt kết quả khá (đạt 19% dự toán và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022). Công tác QLNN về đất đai được tăng cường và có chuyển biến tiến bộ; đã tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị và người dân đối với Luật đất đai (sửa đổi). Đẩy mạnh công tác thu hồi, GPMB phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nâng cao các tiêu chí môi trường. Các chính sách xã hội được thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng; đảm bảo cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Huyện và các xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023, đảm bảo số lượng và chất lượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

         Tại Hội nghị các đại biểu tham gia thảo luận nêu rõ những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị  trong thời gian tới.

anh tin bai

Đ/c Trịnh Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

 

         Đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của cơ quan, địa phương đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quý I/2023; đồng thời đề nghị các đơn vị địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ quý II/2023, nhất là phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện nếp sống văn minh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ATGT…

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

         Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong quý I năm 2023, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm  mà các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị cần tập trung triển khai trong thời gian tới: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả 04 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XIII, đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, chất lượng kết nạp đảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Căn cứ Quy định số 80 của Bộ Chính trị và Quy định số 603 của BTV Tỉnh ủy Nam Định; tập trung hoàn thiện và ban hành Quy định của BTV Huyện ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Thực hiện tốt quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện và một số chức danh lãnh đạo diện BTV Huyện ủy quản lý còn thiếu khuyết ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 640 ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát năm 2023 của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội nông dân, Đại hội công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023-2028 theo kế hoạch. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và các ban HĐND, triển khai các chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC; xây dựng chính quyền điện tử, nhiệm vụ chuyển đổi số; nâng cao chỉ số CCHC cấp huyện và các địa phương. Tiến hành kiểm tra công vụ tại các xã, thị trấn theo kế hoạch. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt kế hoạch tuyển dụng công chức chuyên môn các xã, thị trấn.

         Về phát triển kinh tế: Tích cực kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc nông dân chăm sóc, bảo vệ lúa Xuân, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, sâu hại lúa và hoa màu. Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2023. Triển khai nhiệm vụ PCTT&TKCN năm 2023. Chỉ đạo các địa phương xây dựng NTM nâng cao (Xuân Ninh, Xuân Thành, Xuân Trung, Xuân Đài, TT Xuân Trường) chuẩn bị tốt các điều kiện Đoàn thẩm định của UBND tỉnh về làm việc. Quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn 03 xã đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2023 (Xuân Hồng, Xuân Phương, Xuân Tiến) đẩy mạnh triển khai thực hiện các tiêu chí theo quy định; huy động mọi nguồn lực xã hội và nhân dân cùng tham gia. Tăng cường công tác QLNN về đất đai, môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo Kết luận 43 của Tỉnh ủy. Tăng cường hơn nữa ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác quản lý đất đai. Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng. Tập trung thực hiện tốt các bước trong công tác GPMB phục vụ xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ mới ven biển đoạn qua huyện Xuân Trường. Triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư đối với các hộ dân có đất bị thu hồi phục dự dự án. Khuyến khích thu hút đầu tư phát triển CN-TTCN, Thương mại, Dịch vụ; nhất là tại các Cụm, Điểm đã được quy hoạch. Chỉ đạo tích cực công tác thu ngân sách, quản lý chặt chẽ công tác chi ngân sách. Thực hiện có hiệu quả Đề án nếp sống văn minh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hoàn thành chương trình năm học 2022-2023. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vận động nhân dân tham gia BHYT. Quan tâm dạy nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt nhiệm vụ QP-QSĐP, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Một số hình ảnh:

anh tin bai

Đ/c Đinh Văn Trâm - Trưởng phòng VH-TT huyện phát biểu tham luận

anh tin bai

Đ/c Vũ Trường Khánh - Trưởng phòng TN&MT huyện phát biểu tham luận

anh tin bai

Đ/c Vũ Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã Xuân Vinh phát biểu tham luận

 

Thực hiện: PV Nguyễn Huệ - Trung tâm VH-TT&TT huyện

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 245
  • Trong tuần: 20 078
  • Tất cả: 5009966

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner