Ban thường vụ Huyện ủy Xuân Trường tổ chức sơ kết nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
Lượt xem: 227

    Chiều ngày 07/4/2022, Ban thường vụ Huyện ủy Xuân Trường tổ chức sơ kết nhiệm vụ chính trị quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

anh tin bai

    Quý I năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện đã   triển khai thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thực hiện  các Nghị quyết về “Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022”, Nghị quyết về “Công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022”, Nghị quyết về “Nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2022, Chỉ thị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Nghị quyết 17- NQ/TU, Kết luận 43 của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết 29 của BCH Đảng bộ huyện”, Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”…Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong tình hình mới, bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Chỉ đạo thành lập Trạm y tế lưu động tại 20 xã, thị trấn; tập trung triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19; hoàn thành tiêm 03 mũi cho người dân trên 18 tuổi và 02 mũi cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón Xuân an toàn, lành mạnh và tiết kiệm. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907-09/02/2022) và các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, kỷ niệm 25 năm tái lập huyện Xuân Trường (01/4/1997-01/4/2022); Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 huyện về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Hoàn thành việc đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và thông báo xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Kiện toàn các chức danh lãnh đạo diện BTV Huyện ủy quản lý tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, hướng dẫn kiện toàn bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn loại II; điều động, biệt phái, luân chuyển 02 đồng chí cán bộ huyện đảm nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND các xã Xuân Bắc, UBND xã Xuân Tiến theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện “Về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”. Phân công, giới thiệu nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022-2027. Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kế hoạch khắc phục những hạn chế, tồn tại về công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo kết luận của Đoàn Giám sát của BTV Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện nghiêm Quy định 24-QĐ/TW của BCH Trung ương và Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng. Giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2022 cho các tổ chức cơ sở đảng; đã kết nạp 24 quần chúng ưu tú vào Đảng, tặng Huy hiệu Đảng cho 145 đảng viên đủ điều kiện đợt 03/02; mở 01 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và thanh niên nhập ngũ năm 2022. Hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

    Trong công tác xây dựng chính quyền, đã hoàn thành tổ chức đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở; đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2021; tổng kết công tác xây dựng chính quyền và công tác thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước đối với các cơ quan chuyên môn UBND huyện năm 2022; đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức cấp huyện báo cáo UBND tỉnh. Hoàn thành việc thực hiện sáp nhập, đổi tên xóm tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện; chỉ đạo kiện toàn chức danh xóm trưởng theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Ban hành Chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện. Tổ chức tốt kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh năm 2022 gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ năm 2022. Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao kết quả chỉ số CCHC của huyện năm 2022; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm giao dịch hành chính “1 cửa” ở cấp huyện và cơ chế hành chính “1 cửa” ở các xã, thị trấn phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và công dân.

    MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, chăm sóc và bảo vệ lúa Xuân, tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, phòng chống dịch Covid-19… Thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc; quan tâm chăm lo các đối tượng, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán; tổ chức các hoạt động mừng thọ đầu Xuân cho người cao tuổi. Hoàn thành việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM nâng cao năm 2021 tại 08 xã. 

    Lực lượng vũ trang huyện duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức Lễ giao nhận quân trọng thể, nhanh gọn, an toàn, đúng luật, bàn giao 245 thanh niên, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cho 11 đầu mối nhận quân. Tổng kết nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2021; nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Triển khai kế hoạch công tác tập huấn cán bộ, lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn I năm 2022. Phối hợp mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 tại huyện theo kế hoạch. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã chủ động tích cực nắm tình hình; đẩy mạnh công tác đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm và phòng, chống tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán không để đột xuất, bất ngờ.

    Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022 cũng còn 1 số tồn tại hạn chế đó là: công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; chưa chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng Đảng. Công tác nắm tình hình nhân dân tại một số thời điểm còn chưa sâu sát và kịp thời. Công tác tạo nguồn kết nạp Đảng có khó khăn. Vai trò quản lý điều hành của chính quyền có nơi thiếu quyết liệt, nhất là trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; toàn huyện vẫn còn 151 ha diện tích đất hai lúa bỏ hoang không cấy, công tác vệ sinh môi trường chưa được quan tâm chỉ đạo kịp thời, nhất là dịp trước, trong, sau tết Nguyên Đán. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương, đơn vị có lúc còn lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

    Hội nghị đã nghe Ban tổ chức Huyện ủy triển khai công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị và hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị


    Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ  Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Trước hết các Đảng bộ, chi bộ tập trung  quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Quán triệt thực hiện nghiêm công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của Đảng pháp luật của nhà nước đảm bảo chặt chẽ đồng bộ, liên thông, công khai minh bạch trong công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ. Yêu cầu các cấp ủy đảng cần chủ động rà soát đánh giá nguồn cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch đảm bảo tính khả thi phù hợp với quy hoạch cả trước mắt và lâu dài, đảm bảo sự liên thông giữa các cấp, giữa cấp trên với cấp dưới, giữa quy hoạch lãnh đạo quản lý với quy hoạch cấp ủy, trong triển khai đảm bảo nguyên tắc quy hoạch cấp dưới là cơ sở cho quy hoạch cấp trên. Quan tâm chỉ đạo tốt đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Coi trọng  đánh giá nhiệm vụ tới của chi bộ, đặc biệt là công tác nhân sự phải làm bài bản chặt chẽ, lựa chọn được cấp ủy, bí thư chi bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện 4 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, hướng dẫn đôn đốc các ngành xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện kết luận 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Triển khai chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp năm 2022. Làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện nghiêm công tác Nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình giám sát của MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội  theo quyết định 217 của Bộ Chính trị, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng chính quyền nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, các ban HĐND, triển khai các chương trình giám sát của thường trực HĐND, các ban HĐND theo kế hoạch và quan trọng là đảm bảo chất lượng các chương trình giám sát. Chỉ đạo hướng dẫn kiện toàn xóm Trưởng, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2025. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp huyện và các địa phương. Tiến hành kiểm tra công vụ tại các xã thị trấn và các cơ quan theo kế hoạch./.

 

Thực hiện: PV Phương Hoa - Trung tâm VHTT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 35
  • Hôm nay: 779
  • Trong tuần: 17 469
  • Tất cả: 3648784