image banner
Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023
Lượt xem: 325

Chiều 13/10/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Xuân Trường phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh tổ chức Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2023.

Dự bế giảng có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh, đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; các thầy cô trường Chính trị Trường Chinh cùng 97 học viên lớp học là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2023 diễn ra từ ngày 9/10 - 13/10. Các học viên đã được tìm hiểu các chuyên đề do giảng viên trường Chính trị Trường trinh truyền đạt như: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý về phát triển địa phương; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước, kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy đã lựa chọn một số nội dung học tập liên quan đến yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay của địa phương như triển khai chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH trong năm 2023... Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được công nhận và trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng; 10 học viên được tặng Giấy khen vì có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc.

anh tin bai

Đ/c Vũ Ngọc Hoàng - Phó hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh phát biểu tại lễ bế giảng

anh tin bai

Đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng

 Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh và đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã biểu dương tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên. Để vận dụng kiến thức và kinh nghiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện và các địa phương, các học viên cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục kịp thời những hạn chế, khó khăn tập trung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền thực hiện có kết quả cao các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Nắm chắc diễn biến tư tưởng của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, kịp thời xử lý dư luận và định hướng dư luận xã hội. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/HU ngày 07/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch và phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn giai đoạn 2023-2030; tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được những lợi ích và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng; hoạt động của UBKT; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, tăng cường bám sát cơ sở kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận của quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế, đặc trưng của từng vùng và nhu cầu thị trường. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn. Nâng cao chất lượng CCHC, xây dựng chính quyền diện tử, chuyển đối số. Vận dụng kiến thức đã học và kinh nghiệm trong công tác, vận động gia đình, người thân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vngx ANCT-TTATXH ở địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024 và những năm tiếp theo./.

Một số hình ảnh trao giấy chứng nhận cho học viên hoàn thành khóa học:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Thực hiện: Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner