image banner
Động lực quan trọng để huyện Xuân Trường xây dựng NTM nâng cao
Lượt xem: 590

Ban Chấp hành đảng bộ huyện Xuân Trường luôn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đảng, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, chuyển đổi số... Do vậy năm 2023 tình hình KT-XH của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển, chuyển biến theo hướng tích cực, 20/20 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 06/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án được tập trung chỉ đạo, việc sắp xếp đơn vị hành chính được thực hiện tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, là động lực quan trọng để huyện Xuân Trường xây dựng NTM nâng cao. 

Trong không khí vui mừng phấn khởi chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh tròn 94 tuổi, mừng Xuân mới Giáp Thìn. Phóng viên đài chúng tôi có cuộc phỏng vấn đồng chí: Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường mời quý vị và các bạn cùng theo dõi:

Phóng viên: Trước tiên xin cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn đầu Xuân mới! Thưa đồng chí! Mặc dù năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm chính trị cao, BCH Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội. Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong năm qua?          

Đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường: Năm 2023, Huyện nhà thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện có nhiều biến động. Huyện triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm, như: Đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn xóm giai đoạn 2023-2025… Từ tình hình trên đã tác động trực tiếp đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Song Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả toàn diện; nổi bật trên tất cả các lĩnh vực:

Thứ nhất là: Tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, khởi sắc và nhiều mặt có bước phát triển cao hơn so với cùng kỳ. Đã thực hiện đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ: Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 90,35%; Nông nghiệp, Thủy sản chỉ còn 9,65%. Thu ngân sách nhà nước vượt cao so với dự toán. So với những năm trước đây, kết quả của năm 2023 thực sự là rất nổi trội và toàn diện. Nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được đẩy mạnh. Đến nay 100% xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; Có 06/20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiễu mẫu; 153/167 thôn (xóm), tổ dân phố được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Huyện Xuân Trường được Tỉnh đánh giá dẫn đầu phong trào thi đua về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Sản xuất CN-TTCN trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì phát triển; Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, nhất là thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch; đã có nhiều nhà đầu tư lớn được Tỉnh ủy - UBND tỉnh cho phép nghiên cứu khảo sát. Đã chỉ đạo thực hiện chất lượng, từng bước đồng bộ các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Công tác GPMB được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cấp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đồng bộ và kết nối.

Thứ hai: Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành tích mới. Quốc phòng - An ninh được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện và nâng lên.

Thứ ba: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 nhiệm kỳ 2020-2025. Kịp thời kiện toàn, bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt huyện đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các bước trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo quy trình và thời gian; ổn định tình hình thôn, xóm tại các địa phương sau sắp xếp, sáp nhập. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính quyền có nhiều chuyển biến rõ nét. Đã tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính quyền các cấp được nâng cao. Bên cạnh đó các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả phấn khởi. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy.

 Phóng viên: Vâng như đồng chí đã nói ở trên, thực hiện nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai  đoạn 2023 -2030. Huyện Xuân Trường đã triển khai thực hiện sáp nhập các ĐVHC được BTV  Tỉnh ủy đánh giá rất cao. Vậy việc sáp nhập các ĐVHC sẽ có tác động như thế nào đến sự phát triển chung của huyện? 

Đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước gắn liền với nhiệm vụ cải cách hành chính, nhằm mục tiêu tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước. Nhận thức được điều đó, Huyện ủy-HĐND-UBND huyện Xuân Trường đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp và cả Hệ thống chính trị vào cuộc để triển khai tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngay khi triển khai thực hiện, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã nhận được sự đồng thuận, có sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự quan tâm và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ của các ngành chức năng, sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đối với huyện Xuân Trường giai đoạn 2023-2025 sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 9 xã thành 3 đơn vị hành chính cấp xã mới. Đến nay, chúng ta đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính và đạt kết quả phấn khởi; cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước, với tỷ lệ cử tri đồng ý đạt 95,67%. Sau sắp xếp sáp nhập giai đoạn 2023-2025, huyện Xuân Trường sẽ còn 14 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 6 đơn vị so với trước đây. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là phù hợp với quá trình phát triển của huyện Xuân Trường; tạo ra không gian phát triển mới, tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, tăng quy mô kinh tế, mở rộng không gian để quy hoạch, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội.... Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ giúp cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo quy mô quản lý phù hợp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ cho người dân. Bên cạnh đó sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã cũng sẽ có tác động, ảnh hưởng nhất định, như: Chúng ta sẽ phải nghiên cứu, điều chỉnh lại các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với đơn vị hành chính mới. Bước đầu sẽ có những khó khăn trong việc bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư tại các địa phương; người dân sẽ phải chuyển đổi các giấy tờ có liên quan từ đơn vị hành chính cũ sang đơn vị hành chính mới; đặc biệt là công tác quản lý xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên những vấn đề trên đã có lộ trình, kế hoạch để giải quyết hợp lý, đảm bảo ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và sự phát triển của huyện trong tương lai.

 Phóng viên: Thưa đồng chí! Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng huyện Xuân Trường đạt NTM nâng cao. Vậy xin đồng chí cho biết một số nhiệm vụ, giải pháp mà các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Xuân Trường cần tập trung triển khai trong thời gian tới?

Đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường: Năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, then chốt trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Xuân Trường lần thứ 24. Đây cũng là năm chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Do đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

  Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; ổn định tổ chức, bộ máy, công tác cán bộ đối với các đơn vị hành chính mới sau sắp xếp, sáp nhập. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Trong phát triển kinh tế - xã hội: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Chỉ đạo hoàn thiện quy hoạch vùng huyện; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng các xã, thị trấn, bảo đảm thống nhất, đồng bộ các quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và đẩy mạnh phát triển sản xuất CN-TTCN, thương mại, dịch vụ. Xác định đây là yếu tố quan trọng, quyết định cho tăng trưởng kinh tế. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất; nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 Phóng viên: Nhân dịp đầu năm mới Xuân mới, đồng chí gửi gắm điều gì đến cán bộ và nhân dân trong huyện?        

Đồng chí Bùi Văn Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường: Bước sang năm mới 2024, Tôi mong muốn các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, cách mạng của quê hương, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ thời cơ, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần thiết thực nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng quê hương Xuân Trường phát triển nhanh, bền vững. Quyết tâm phấn đấu hết năm 2024, Huyện nhà được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối nhiệm kỳ.

Nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân mới Giáp Thìn, thay mặt Huyện ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, tôi xin kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các cụ cao tuổi, các đồng chí thương, bệnh binh; gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện; những người con quê hương Xuân Trường đang sinh sống, học tập và làm việc ở mọi miền của Tổ quốc một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công; đón một mùa Xuân mới an khang, thịnh vượng.

Chúc năm mới, thắng lợi mới! 

 Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy đã trả lời phỏng vấn đầu Xuân. Năm mới mở ra với ý chí quyết tâm cao, kỳ vọng mới. Tin tưởng rằng vì sự phát triển của quê hương, các cấp ủy đảng, chính quyền không không bằng lòng với kết quả đạt được trong năm qua mà luôn phấn đấu xây dựng Xuân Trường trở thành miền quê đáng sống, môi trường an lành, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phát triển là điểm đến tin cậy cho các nhà đầu tư.

Thực hiện: Trung tâm VH-TT&TT huyện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner