Hội nghị liên tịch triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 241

    Sáng ngày 27/5/2022, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

    Đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Ngô Đức Hoàn - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, PCT HĐND huyện; đồng chí Vũ Tuấn Dương - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, PCT Thường trực UBND huyện. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Huyện uỷ, Phòng TC-KH, Thanh tra, Công an, Ban CHQS, VKSND, TAND, Chi Cục THADS huyện, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện; Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện.

 
anh tin bai

Đ/c Ngô Đức Hoàn - Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện thông báo

dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026


    Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Đức Hoàn - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, PCT HĐND huyện Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp dự kiến tiến hành trong 01 ngày ( trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 21/7/2022) tại Hội trường tầng 1 - Nhà Văn hóa huyện. Kỳ họp lần này xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND huyện gồm: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 4 đến nay; Tờ trình đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của huyện năm 2021; Thông báo của Uỷ ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Xem xét các báo cáo của các cơ quan: VKSND, TAND, Công an, Ban CHQS, Chi cục THADS huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND huyện: Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 4 đến nay. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện về “Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu của UBND huyện và các xã, thị trấn từ năm 2019 đến năm 2021”. Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện. Báo cáo của các Ban HĐND huyện. Kỳ họp cũng tổ chức tham luận, thảo luận tại hội trường. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Phát biểu tiếp thu, làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị


    Sau khi nghe lãnh đạo HĐND-UBND huyện và các cơ quan chuyên môn đóng góp ý kiến vào dự thảo chương trình nội dung Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Để Kỳ họp được diễn ra theo đúng quy định, đảm bảo thời gian và nội dung chương trình đề ra, đề nghị UBND huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện chuẩn bị các nội dung của kỳ họp đảm bảo thời gian cho công tác thẩm tra theo quy định của pháp luật. Các cơ quan tham mưu chuẩn bị tài liệu phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện; tài liệu phục vụ hoạt động thẩm tra, giám sát và tài liệu chính thức trình tại kỳ họp đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian theo quy định. Thường trực HĐND huyện ban hành kế hoạch triển khai hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND huyện xem xét tại kỳ họp. Chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tiếp xúc cử tri. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND huyện theo kế hoạch; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo Thường trực HĐND huyện. Các cơ quan chuẩn bị các nội dung báo cáo, các văn bản trình Kỳ họp gửi về Thường trực HĐND huyện qua Văn phòng HĐND-UBND huyện, các Ban của HĐND huyện trước ngày 05/7/2022 để thẩm tra theo quy định./.

 

Thực hiện: PV Đỗ Nguyệt - Trung tâm VHTT&TT huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 697
  • Trong tuần: 11 751
  • Tất cả: 3898291