image banner
Huyện Xuân Trường sơ kết thực hiện vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và sơ kết 2 năm thực hiện 04 Nghị Quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Lượt xem: 519

Sáng ngày 03/10/2023, BTV Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện vụ chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và sơ kết 02 năm thực hiện 04 Nghị Quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Đồng chí Bùi Văn Hảo – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các Doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

anh tin bai

          Đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư TT Huyện ủy trình bày Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện

              Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung xây dựng và thực hiện nghiêm Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa. Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có 04 Nghị quyết chuyên đề mang tính đột phá.

Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, Hệ thống chính trị; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và huyện thông qua việc kết hợp linh hoạt các hình thức học tập bằng truyền hình trực tiếp, trực tuyến từ huyện đến cơ sở. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng; đến nay, Đảng bộ huyện có 68 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 8.500 đảng viên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. Cấp ủy huyện và UBKT Huyện ủy đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Công tác dân vận được chú trọng, tăng cường; kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trong công tác xây dựng chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND-UBND các cấp theo quy định. Tổ chức thực hiện sáp nhập các thôn xóm, TDP chưa đạt chuẩn. Hiện nay đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các bước trong việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và định hướng của ngành, hội cấp trên; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Lĩnh vực phát triển kinh tế, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện chuyển dịch theo hướng tích cực: Sản xuất nông nghiệp ổn định; thu hút nhiều cá nhân và doanh nghiệp tích tụ ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao. Công tác chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng, chống dịch bệnh được chỉ đạo tích cực theo hướng đảm bảo an toàn sinh học. CN-TTCN có bước phát triển mới về quy mô, chất lượng, tiếp tục khẳng định vai trò là khâu đột phá chiến lược trong phát triển KT-XH và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất CN-XD ước đạt 10.822 tỷ đồng. Một số ngành sản xuất có tăng trưởng khá; các công ty lớn trên địa bàn vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, tạo việc làm cho nhiều lao động.

 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt được những thành quả quan trọng, 19/20 xã, thị trấn được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 03 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hạ tầng KT-XH tiếp tục được tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp ở đều khắp các lĩnh vực, địa bàn theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, đồng bộ và kết nối, góp phần làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH và nâng cao đời sống nhân dân. Văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng: Chất lượng GD&ĐT được nâng lên, thành tích học sinh giỏi, giáo viên giỏi được giữ vững; cơ sở vật chất được tăng cường theo chuẩn quốc gia. Ngành Y tế được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân đang dần được cải thiện. Văn hóa, thông tin, thể thao đạt nhiều tiến bộ; các chính sách đối với người có công, chính sách xã hội được thực hiện đúng, đủ, kịp thời; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân có nhiều cải thiện. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện các Nghị quyết số 41, 43, 44 của BCH Đảng bộ huyện

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Xuân Hải - TVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trình bày Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện

Tại Hội nghị đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày tóm tắt các báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện “Về thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 43-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện “Về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp”; Nghị quyết số 44-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện “Về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải – Trưởng BTC Huyện ủy trình bày tóm tắt báo cáo Nghị quyết số 42-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện “Về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tham luận trên lĩnh vực xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; Công tác Quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển CN-XD-DV giai đonạ 2021-2025; Công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2028 và công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương. Các tham luận đều chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và đưa ra các đề xuất, kiến nghị.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - TVTU, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà huyện Xuân Trường đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đề nghị thời gian thời huyện Xuân Trường cần khắc phục những khó khăn, tồn tại thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Tập trung thực hiện tốt công tác GPMB phục vụ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh và của huyện, phấn đấu bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ; tập trung xây dựng các KDC tập trung, CCHC, xây dựng chính quyền điện tử. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong phát triển KTXH của năm 2023 và đặc biệt là những nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã làm rõ những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ. Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2023 và trong nửa cuối nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợ của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội và 4 Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tích cực các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, khơi thông các nguồn lực cho phát triển... để tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Huyện.

Về những nhiệm trọng tâm của 3 tháng cuối năm 2023: tập trung làm tốt công tác định hướng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII. Thực hiện tốt việc chỉnh lý, bổ sung cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Xuân Trường. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 theo kế hoạch. Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm) giai đoạn 2023-2025. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đảm bảo hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2023. Tiếp tục rà soát, lựa chọn các địa phương có đủ điều kiện xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2023 và các năm tiếp theo. Quyết tâm xây dựng Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, tiến đến xây dựng NTM kiểu mẫu. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB thực hiện các dự án phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH của huyện. Đồng thời cũng hoàn thiện các thủ tục để triển khai GPMB, khởi công xây dựng hạ tầng các khu dân cư tập trung tại các xã. Tập trung hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023. Đảm bảo các hoạt động VH-XH, các chế độ chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch; hoàn thành nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2023. Tích cực triển khai công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024./.

Thực hiện: Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner