Huyện Xuân Trường tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng chính quyền và thi đua khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Lượt xem: 334

    Chiều ngày 13/01/2022, Ban thường vụ Huyện ủy Xuân Trường tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác kiểm tra - giám sát, công tác xây dựng chính quyền và thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ. Đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND-UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn; Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Huyện ủy; Các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng; các tập thể được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng năm 2021; Các tập thể, cá nhân được khen thưởng giải “Búa liềm vàng” năm 2021.

anh tin bai

    Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác, triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố giai đoạn 2021-2022 đảm bảo quy trình, thời gian, quy định. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đã ban hành 04 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với từng giai đoạn diễn biến của dịch, gắn với đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH. Huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương hạn chế thấp nhất dịch lây lan trong cộng đồng. Đẩy mạnh hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021.

anh tin bai

Đ/c Phạm Minh Tuấn - PBT Thường trực Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện

nhiệm vụ chính trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022


    Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng. Trong năm 2021 đã thẩm định, kết nạp 114 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 104 đồng chí, xét tặng Huy hiệu Đảng cho 689 đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Đã cử 06 đồng chí đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ không tập trung; tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 218 quần chúng ưu tú và thanh niên nhập ngũ năm 2021, 03 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 143 học viên…. Phối hợp với Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức, quản lý lớp Trung cấp chính trị - hành chính khóa XI. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. Trong năm, Cấp ủy các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 34 tổ chức đảng và 36 đảng viên, giám sát 25 tổ chức đảng và 47 đảng viên; thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 26 đảng viên.

    MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và định hướng của ngành, hội cấp trên; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thi đua lao động sản xuất, phòng chống dịch Covid-19, tham gia xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu; tham gia xây dựng Quỹ vì người nghèo, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương...

    Trên lĩnh vực phát triển KT-XH, tình hình KT-XH của huyện ổn định và phát triển so với cùng kỳ; đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2021. Sản xuất Nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông ngiệp được duy trì, CN-TTCN tiếp tục phát triển ổn định. Các dự án, công trình nâng cấp hạ tầng cơ sở, giao thông phục vụ phát triển KT-XH được quan tâm triển khai, đầu tư, nâng cấp, hoàn thành đảm bảo chất lượng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khá. Công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đến nay, toàn huyện đã có 7/20 xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và có 17 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngành GD-ĐT huyện tiếp tục duy trì được thành tích cao; công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được thực hiện tích cực. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, chủ động, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Các chế độ chính sách được giải quyết kịp thời, an sinh xã hội được đảm bảo. Chất lượng đời sống, tinh thần của người dân ngày một nâng lên. Quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo an toàn, đúng luật, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được giữ vững.

anh tin bai

Đ/c Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch TT UBND huyện báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2021

phương hướng nhiệm vụ năm 2022


    Trong công tác xây dựng chính quyền và TĐKT năm 2021, huyện nhà đã tiếp tục đổi mới nội dung các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Đổi mới phương thức, cách làm đảm bảo các quy định của Luật Thi đua khen thưởng, phù hợp với tình hình thực tế của huyện và các địa phương, kịp thời khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QP - AN trên địa bàn huyện. Trong năm, nhiều tập thể, cá nhân trong huyện đã lập thành tích xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng,19/20 đơn vị đạt tiêu chuẩn “Chính quyền cơ sở vững mạnh”.

    Tham luận tại Hội nghị các đại biểu nhất trí cao với nội dung các báo cáo và đề xuất các giải pháp để làm tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian tới cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường đạt được trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội; đồng thời đề nghị: năm 2022, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Xuân Trường tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống chính trị TSVM; nâng cao năng lực lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị


    Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá  cao những kết quả mà huyện nhà đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến việc còn hạn chế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng chính quyền và TĐKT năm 2021. Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cũng như công tác TĐKT trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần quấn triệt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, nhiệm vụ QP-AN là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định, kết luận của BCH TW khóa XIII về công tác xây dựng Đảng; thực hiện nghiêm NQTW4 khóa XI, XII, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hệ thống chính trị gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2022. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ Tỉnh và BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ và nhân dân trong triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố giai đoạn 2021-2022. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ sở. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND-UBND các cấp; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, giám sát và chất vấn tại các kỳ họp. Chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhất là trong nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu...Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhiệm kỳ 2022-2027. Tập trung thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi kinh tế xã hội với điều kiện tình hình thực tế của địa phương; thực hiện nghiêm 5K+Vacxin, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân. Về nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt, Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trong sản xuất vụ xuân 2022; tập trung cao cho nhiệm vụ tuyển quân năm 2022; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cho nhân dân vui tết đón xuân; quan tâm các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19… đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được vui tết đón xuân.

    Tại Hội nghị nhiều tập thể, cá nhân đã được biểu dương khen thưởng. Văn phòng HĐND&UBND huyện đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III. Uỷ ban MTTQ huyện, ông Nguyễn Văn Thang - Chủ hộ nông dân xóm 4 xã Xuân Đài được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2016-2021, có 4 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021; 12 đơn vị được UBND tỉnh trao tặng  danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2021, có 16 tập thể, 19 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen và có 32 tập thể đạt thành tích xuất sắc được UBND huyện tặng giấy khen./.

Một số hình ảnh trao thưởng:

anh tin bai

Văn phòng HĐND&UBND huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng III

anh tin bai

Ủy ban MTTQ huyện được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

anh tin bai

Trao thưởng cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

anh tin bai
anh tin bai

Các tập thể, cá nhân đạt thành tích tham gia Giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ VI


anh tin bai

 

Thực hiện: Đỗ Nguyệt - Phúc Luân

Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện


Thống kê truy cập
  • Đang online: 53
  • Hôm nay: 1008
  • Trong tuần: 17 698
  • Tất cả: 3649013