image banner
Huyện Xuân Trường tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác KTGS, thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác xây dựng chính quyền và công tác TĐKT năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lượt xem: 286

Chiều 18/01/2024, Huyện uỷ Xuân Trường tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác xây dựng chính quyền và công tác thi đua khen thưởng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của tỉnh; về phía huyện Xuân Trường có đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Hiệu trưởng các trường THPT, Trung tâm GDNN – GDTX, các Doanh nghiệp có tổ chức đảng, lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền các xã, thị trấn, lãnh đạo công ty TNHH MTV – KTCCTTL Xuân Thủy. Các tập thể cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

anh tin bai

Đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trình bày báo cáo tại Hội nghị

Năm 2023, BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện uỷ, Thường trực Huyện ủy đã đoàn kết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH và đạt được nhiều kết quả phấn khởi. Đã xây dựng và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chương trình công tác của BCH Đảng bộ huyện, BTV Huyện ủy năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và các Nghị quyết, Chỉ thị nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sơ kết, đánh giá, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và sơ kết 02 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ Đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm làm việc tại huyện và Đoàn công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về làm việc với BTV Huyện ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác GPMB triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 và hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả lấy ý kiến cử tri bình quân toàn huyện, có 95,67% cử tri đồng ý với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính; có 93,39% cử tri đồng ý với tên gọi đơn vị hành chính mới. HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. UBND huyện đã hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả về tỉnh theo quy định. BTV Huyện ủy và UBND huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm) có trên 150 hộ, dưới 300 hộ giai đoạn 2023-2025 theo quy định tại các xã Xuân Phong, Xuân Thượng, Xuân Đài, Xuân Ngọc, Xuân Phương. Đến nay 4/5 xã đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm) của địa phương (tỷ lệ cử tri nhất trí đạt trên 82,38%) và đã được HĐND tỉnh Nam Định ban hành Nghị quyết thông qua.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện đúng quy định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng. Trong năm đã thẩm định, kết nạp 113 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 164 đồng chí, xét tặng Huy hiệu Đảng cho 669 đảng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. Cấp ủy huyện và UBKT Huyện ủy đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác Dân vận tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và định hướng của ngành, hội cấp trên; tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, tham gia xây dựng Quỹ vì người nghèo, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH tại địa phương...  

Đối với lĩnh vực KT-XH, UBND huyện tăng cường công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2023. Tình hình KT-XH của huyện tiếp tục ổn định và nhiều mặt có bước phát triển cao hơn so với cùng kỳ; đã thực hiện đạt và vượt 15/18 chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2023. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ: Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 90,35%; Nông nghiệp, Thủy sản chỉ còn 9,65%. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 10,96%. Sản xuất Nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông ngiệp được duy trì, Công tác xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay 100% xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; có 06/20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM kiễu mẫu, có 153/167 thôn (xóm), tổ dân phố được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu. Huyện Xuân Trường nằm trong tốp đầu của Tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển ổn định; thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, nhất là thu hút đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch. Công tác GPMB được tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhân dân và đảm bảo tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, như dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển, các dự án khu dân cư tập trung, các dự án đường giao thông... Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với tổng kết công tác xây dựng chính quyền và thi đua - khen thưởng năm 2023, cấp ủy, chính quyền huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phát động các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội; gắn phong trào thi đua trong từng cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng các cấp về phát triển KT-XH năm 2023... Coi trọng và chỉ đạo tích cực nhiệm vụ CCHC, nhất là việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước hiện đại hoá nền hành chính và công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước…

anh tin bai

Đ/c Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả huyện Xuân Trường đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ tỉnh năm 2023. Đồng thời đề nghị, năm 2024 cấp uỷ đảng, chính quyền huyện tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ, tập trung dân chủ, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tranh thủ tối đa các nguồn lực và những thuận lợi, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của tỉnh. Chú trọng tới công tác GPMB phục vụ các dự án quan trọng trên địa bàn huyện; đảm bảo ANTT, An ninh tôn giáo, công tác tuyển quân năm 2024; đảm bảo cho nhân dân vui tết đón xuân.

anh tin bai

Đ/c Đỗ Quốc Hội - HUV, Trưởng phòng Nội vụ thừa ủy quyền công bố các quyết định khen thưởng

Tổng kết Nhiệm vụ chính trị năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác xây dựng chính quyền và công tác thi đua khen thưởng năm 2023, huyện Xuân Trường có 01 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 3 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, 12 tập thể được tặng danh hiệu tập thể xuất sắc của UBND tỉnh, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023 đã được Huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường tuyên dương, khen thưởng.

anh tin bai

Đ/c Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 Phát biểu Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng. Tăng cường công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác Dân vận, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhất là trong nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, công tác GPMB, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã… Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ huyện Xuân Trường nhiệm kỳ 2024-2029 theo kế hoạch. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND-UBND các cấp; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, giám sát và chất vấn tại các kỳ họp. Chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, chuyển đối số, xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh. Về phát triển KT-XH, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát mục tiêu và các chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện và Kế hoạch của UBND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2024. Trong đó tập trung triển khai thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh năm 2023 và các năm tiếp theo. Rà soát, đánh giá các tiêu chí Huyện NTM nâng cao để tập trung hoàn thiện. Phấn đấu hết năm 2024, có từ 04 đến 06 đơn vị hành chính cấp xã đủ điều kiện đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh và Huyện Xuân Trường được thẩm định công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt quy hoạch vùng huyện; điều chỉnh quy hoạch đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030; chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB thực hiện các dự án phục vụ yêu cầu phát triển KT-XH của huyện, nhất là tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; dự án tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, các khu dân cư tập trung... Quan tâm chăm lo các chế độ chính sách cho các đối tượng, đảm bảo ANTT trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo mọi người, mọi nhà vui tết đón xuân an toàn, lành mạnh./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Thực hiện: Đỗ Nguyệt - Trung tâm VH-TT&TT huyện.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner